úroveň plánovania

úroveň v plánovacej hierarchii, ktorej sa plánovanie týka: stratégia (podnikateľský plán), politika (hlavný plán) a kontrola (hlavný výrobný program). Plány určitej úrovne majú niektoré spoločné aspekty: – určitá celková úroveň; – určitý plánovací horizont (napr. 2 roky); – určité plánovacie obdobie. Do plánovania tovarových tokov je možné zahrnúť niekoľko úrovní plánovania so zreteľom na zvýšenie úrovne: – čím je vyššia celková úroveň; – tým je dlhší horizont; – a dlhšie plánovacie obdobie V tomto ohľade narastajúci stupeň neurčitosti vyplývajúci z dlhšieho horizontu je vykompenzovaná vyššou celkovou úrovňou. Počet a typ úrovní plánovania závisí, okrem iného i od podstaty naplánovaného tovarového toku a od dohôd medzi dodávateľmi a odberateľmi. Poznámky: 1. Na najnižších úrovniach plánovania sa naplánované údaje často spájajú, aby bola vyjadrená postupnosť namiesto jednotiek času. 2. Dlhodobé a strednodobé plánovania sú iba dočasnými ukazovateľmi úrovní plánovania, pretože poskytujú ukazovateľ s dôrazom na horizont.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *