Umelé premenné

Umelé premenné (dummy variables) sa najčastejšie využívajú na kvantifikáciu kvalitatívnych premenných (napr. : pohlavie, vzdelanie, kvalifikácia, spotrebné zvyklosti). Technika umelých premenných tkvie v tom, že týmto premenným sú pridelené iba hodnoty 0 (skúmaný atribút sa nevyskytuje u hodnoteného podniku) alebo 1 (skúmaný atribút sa u hodnoteného podniku vyskytuje). Keďže premenné nadobúdajú hodnoty 0 alebo 1, označujú sa aj ako nula-jednotkové premenné, resp. proxy premenné. Treba však poznamenať, že na kvantifikáciu m kategórií použijeme iba m-1 umelých premenných, pretože tá posledná je implicitne vyjadrená ako kombinácia predchádzajúcich premenných.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *