Ukazovateľ

(miera) – číslo, ktorého hodnota kvantitatívne vypovedá o výkonnosti organizácie, jej časti alebo o význame javov a procesov, ktoré majú vplyv na organizáciu alebo jej časť (slúži na meranie procesov a javov v organizácii). Každý ukazovateľ musí odpovedať na otázku Koľko ?.

nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. Ukazovateľ je tvorený definíciou, jednotkou, časovým vymedzením, počiatočnou hodnotou a požadovanou hodnotou;

(miera) – Číslo, ktorého hodnota kvantitatívne vypovedá o výkonnosti organizácie, jej časti alebo o význame javov a procesov, ktoré majú vplyv na organizáciu alebo jej časť (slúži na meranie procesov a javov v organizácii).

Nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *