Ukazovateľ obratu aktív

Ukazovateľ obchodnej aktivity fondu, ktorý poukazuje na to ako často sa mení skladba portfólia. Vyjadruje sa v percentách. Ukazovateľ obratu aktív, ktorý sa rovná 100 %, zvyčajne označuje, že každý rok sa úplne mení skladba portfólia. Ukazovateľ rovný 200 % znamená, že portfólio sa obnovilo dva razy do roka. Ak má napríklad fond aktíva v hodnote 100 mil. Sk a predá akcie za 40 mil. Sk, ukazovateľ obratu aktív sa rovná 40 %. Vysoký ukazovateľ obratu aktív býva, hoci nie vždy, príčinou veľkých daňových platieb. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Turnover Ratio.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *