Triedy akcií

Zaťažené fondy často ponúkajú investorom akcie niekoľkých typov, alebo tried. Každá z nich má rôznu kombináciu výdavkov a zaťaženia. Investor má možnosť ďalšej selekcie. Jedny a tie isté akcie rôznych fondov sa môžu od seba odlišovať. Základnými charakteristikami rôznych tried akcií sú nasledovné vlastnosti. Trieda A (Class A) – má úvodné zaťaženie; v rade prípadov sa vyberá poplatok 12b-1 veľkosťou do 0, 5 % Trieda B (Class B) – má konečné zaťaženie; v tejto triede sa vyberajú poplatky 12b-1, ktoré môžu dosahovať do 1 %. Akcie triedy B sa v konečnom dôsledku konvertujú na akcie triedy A a v tomto prípade sa veľkosť poplatku 12b-1 zmenšuje. Trieda C (Class C) – pre túto triedu sú charakteristické vysoké poplatky 12b-1 a sú zvyčajne rovné 1 %. To predpokladá väčšie výdavky, ale súčasne vylučuje zaťaženie. Akcie triedy C sa nikdy nekonvertujú na akcie triedy A. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Share classes.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *