Dopravca – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO)

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (skrátene ZSSK CARGO) je významným hráčom v oblasti železničnej logistiky a dopravy tovarov na území Slovenskej republiky.

Profil Spoločnosti

ZSSK CARGO je špecializovaným železničným podnikom, ktorý sa zameriava na vykonávanie dopravnej, prepravnej a obchodnej činnosti spojenej s prepravou tovarov a vecí prostredníctvom železnice. Spoločnosť je nástupcom tradícií železničnej prepravy na Slovensku a zohráva dôležitú úlohu v hospodárstve krajiny.

Historický Kontext

ZSSK CARGO vznikla v roku 2005 ako samostatná spoločnosť oddelená od Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK). Táto separácia umožnila efektívnejšie riadenie železničnej nákladnej dopravy na Slovensku a zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu.

Činnosti Spoločnosti

ZSSK CARGO sa špecializuje na prepravu rôznych druhov nákladu vrátane surovín, tovarov, kontajnerov a ďalších komodít. Spoločnosť disponuje moderným vozovým parkom a infraštruktúrou, ktorá umožňuje efektívnu a spoľahlivú prepravu. Okrem samotnej dopravy poskytuje ZSSK CARGO aj logistické služby a konzultačné riešenia pre svojich klientov.

Rozsah Pôsobnosti

ZSSK CARGO prevádzkuje železničné trate na celom území Slovenska a je schopná medzinárodnej prepravy do susedných krajín a ďalej po celej Európe. Jej sieť spojení a partnerstvá umožňujú klientom dosiahnuť ich prepravné potreby v rôznych odvetviach priemyslu.

Podpora Dopravy a Hospodárstva

Železničná preprava, ktorú poskytuje ZSSK CARGO, je šetrná k životnému prostrediu a zohľadňuje ekonomické potreby krajiny. Spoločnosť prispieva k efektívnemu pohybu tovaru a surovín, čo je kľúčovým faktorom pre hospodársky rast a rozvoj Slovenska.

Záver

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO) je významným hráčom v oblasti železničnej logistiky a dopravy na Slovensku. S dlhou históriou a širokým rozsahom služieb pomáha podporovať hospodársky rast krajiny a efektívne uspokojuje potreby svojich klientov v oblasti prepravy tovarov a vecí.

(ZSSK CARGO) – Železničný podnik, ktorý vykonáva dopravné, prepravné a obchodné činnosti súvisiace s prepravou tovarov a vecí

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥