INTRASTAT-SK

INTRASTAT-SK: Štatistické Zisťovanie o Obchodovaní v Slovenskej Republike

INTRASTAT-SK je dôležitým nástrojom v oblasti ekonomickej štatistiky v Slovenskej republike (SR), ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi SR a členskými štátmi Európskej únie (EÚ). Tento článok sa zameria na význam INTRASTAT-SK a jeho úlohu v zberu ekonomických údajov na Slovensku.

Význam INTRASTAT-SK

INTRASTAT-SK je kľúčovým nástrojom pre monitorovanie a zaznamenávanie obchodných tokov medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi EÚ. Jeho význam zahŕňa:

  • Štatistické údaje: INTRASTAT-SK umožňuje získavať dôležité štatistické údaje o obchodných tokoch, ktoré sú dôležité pre ekonomickú analýzu, politiky a plánovanie.
  • Colná správa: Informácie z INTRASTAT-SK sa používajú na colné vyhlásenia a sledovanie tovarového obchodu, čo je dôležité pre dodržiavanie colných predpisov.
  • Obchodné rozhodovanie: Pre podniky a obchodníkov je dôležité mať aktuálne informácie o obchodných tokoch, aby mohli robiť informované rozhodnutia.

Čo Obsahuje INTRASTAT-SK

INTRASTAT-SK obsahuje rôzne informácie o tovarovom obchode medzi SR a členskými štátmi EÚ. Tieto informácie zahŕňajú:

  • Identifikácia a kontaktné údaje: Údaje o spoločnostiach, ktoré hlásia obchodné transakcie.
  • Detaily o tovare: Popis tovaru, množstvo, hodnotu a ďalšie charakteristiky tovaru.
  • Informácie o obchodnej transakcii: Dátumy prijatia a odoslania tovaru, miesto transakcie a podobne.

Hlásenie INTRASTAT-SK

Podniky, ktoré sú povinné hlásiť INTRASTAT-SK, musia byť zodpovedné za správne a včasné vyplnenie a odoslanie týchto formulárov príslušným úradom na Slovensku. Údaje sa spracovávajú a využívajú na rôzne účely, vrátane ekonomickej analýzy a colnej správy.

Záver

INTRASTAT-SK je dôležitým nástrojom pre zaznamenávanie a hlásenie informácií o tovarovom obchode medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi EÚ. Jeho účelom je získavanie dôležitých ekonomických údajov, sledovanie obchodných tokov a zabezpečenie dodržiavania colných a štatistických predpisov.

Štatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥