Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná Nomenklatúra v Ekonomickej Štatistike

Kombinovaná nomenklatúra, často skracovaná ako KN alebo CN, predstavuje dôležitý systém opisu a číselného označovania tovaru. Tento systém používa číselné znaky na identifikáciu rôznych druhov tovaru a je kľúčovým nástrojom v oblasti ekonomickej štatistiky a medzinárodnej obchodnej štatistiky.

Štruktúra Kombinovanej Nomenklatúry

Kombinovaná nomenklatúra sa skladá z rôznych číselných znakov, ktoré postupne identifikujú tovar a jeho charakteristiky. Hlavné črty tohto systému zahŕňajú:

  • Položky so štvormiestnym číselným znakom: Tieto číselné znaky označujú základné kategórie tovaru v rámci Harmonizovaného systému.
  • Podpoložky so šesťmiestnym číselným znakom: Číslovanie sa rozširuje na šesť čísel, aby sa podrobnejšie identifikovali špecifické typy tovaru.
  • Osemmiestne podpoložky kombinovanej nomenklatúry: Kombinovaná nomenklatúra používa dvojmiestny číselný znak na ešte presnejšie určenie kategórií tovaru.

Využitie Kombinovanej Nomenklatúry

Kombinovaná nomenklatúra má široké využitie v rôznych oblastiach:

  • Medzinárodný Obchod: Pri medzinárodnom obchode sa používa kombinovaná nomenklatúra na klasifikáciu a evidenciu dovážaného a vyvážaného tovaru. Pomáha týmto krajinám monitorovať svoj obchod a zbierať dôležité štatistické údaje.
  • Regulácia Tovaru: Kombinovaná nomenklatúra je používaná na reguláciu a kontrolovanie rôznych druhov tovaru, vrátane dovozu a vývozu, clá a dane.
  • Štatistiky a Analýzy: Ekonomické štatistiky a analýzy často využívajú kombinovanú nomenklatúru na sledovanie obchodného diania a hospodárskej činnosti.

Záver

Kombinovaná nomenklatúra je dôležitým nástrojom v oblasti ekonomickej štatistiky a medzinárodného obchodu. Tento systém opisu a označovania tovaru umožňuje presné identifikovanie rôznych druhov tovaru a zabezpečuje, že sa správne zachytávajú údaje o obchodnej činnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou globálneho obchodného prostredia a zohráva dôležitú úlohu pri usmerňovaní medzinárodného obchodu a regulácii tovaru.

(KN, tiež CN) – Systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho položky so štvormiestnym číselným znakom – položky Harmonizovaného systému, podpoložky so šesťmiestnym číselným znakom – podpoložky Harmonizovaného systému, doplnené dvojmiestnym číselným znakom na osemmiestne podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥