Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie

Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie

Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie je dôležitým ukazovateľom v oblasti investovania a hodnotenia výkonnosti investičných fondov. Tento ukazovateľ sa pripisuje fondu agentúrou Morningstar a poskytuje investičným odborníkom a investorom dôležitý kontext pre porovnávanie a hodnotenie výkonnosti fondu.

Definícia Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie

Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie je vypočítané agentúrou Morningstar na základe porovnania zvýšenej výnosnosti fondu s výnosnosťou bezrizikových nástrojov, konkrétne pokladničných poukážok so splatnosťou 90 dní. Týmto spôsobom sa hodnotí, ako sa výkonnosť fondu porovnáva s bezpečnými investíciami.

Výpočet Skóre výnosnosti

Pre výpočet Skóre výnosnosti sa najprv porovnáva zvýšená výnosnosť fondu s výnosnosťou pokladničných poukážok. Agentúra Morningstar následne zaradí jednotlivé fondy do príslušných kategórií na základe výsledkov tohto porovnania.

Rozdelenie fondov do kategórií

Fondy s najnižšími výnosmi, ktoré patria do 10 %, sú zaradené do kategórie fondov s nízkymi výnosmi. Nasledujú fondy s nižšími ako priemernými výnosmi, ktoré tvoria 22,5 %, a sú označené ako „below average“. Ďalších 35 % fondov je zaradených do kategórie s priemernými výnosmi, a nakoniec 22,5 % fondov patrí do kategórie s viac ako priemernými výnosmi. Posledných 10 % fondov s najvyššími ukazovateľmi výkonnosti tvorí kategóriu s vysokou návratnosťou.

Význam Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie

Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie poskytuje investičným profesionálom a investorom dôležitý rámec pre porovnávanie výkonnosti rôznych fondov. Pomáha identifikovať, ktoré fondy dosahujú výkonnosť nadpriemernú v rámci svojej kategórie a ktoré sa možno pohybujú pod priemerom.

Záver

Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie je dôležitým nástrojom pre hodnotenie investičných fondov a pomáha investorom pri rozhodovaní o ich portfóliu. Tento ukazovateľ je vypočítaný agentúrou Morningstar a poskytuje dôležitý kontext pre porovnávanie výkonnosti rôznych fondov na trhu.

Skóre výnosnosti fondu v rámci kategórie sa pripisuje fondu agentúrou Morningstar na základe porovnania zvýšenej výnosnosti fondu s výnosnosťou bezrizikových nástrojov (pokladničných poukážok so splatnosťou 90 dní) s priemernou zvýšenou výnosnosťou fondov z danej kategórie podľa klasifikácie Morningstar. Po prepočte zvýšenej výnosnosti každého fondu Morningstar zaraďuje jednotlivé fondy do príslušných kategórií. Skupina 10 % fondov s najnižšími výnosmi patria do kategórie fondov s nízkymi výnosmi (low category return); nasledujúcich 22, 5 % fondov v kategórii z hľadiska výnosnosti patria fondy s nižšími ako priemernými výnosmi (below average), nasledujúcich 35 % fondov do kategórie s priemernými výnosmi (average), nasledujúcich 22, 5 % do kategórie s viac ako priemernými výnosmi (above average) a nakoniec 10 % fondov s najvyššími ukazovateľmi výkonnosti (high category return). Ak je priemerný výnos kategórie fondov nižší ako výnosy pokladničných poukážok, ako východiskový bod sa používa len výnosnosť pokladničných poukážok. Na rozdiel od iných štatistických ukazovateľov výnosnosti, pri výpočte tohto ukazovateľa sa neberie do úvahy zaťaženie. Pri hodnotení výnosnosti sa používa výnosnosť len za trojročné obdobie. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Category Return.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥