rezervy

Rezervy v medzinárodnom obchode

Rezervy sú významným pojmom v oblasti medzinárodného obchodu. Môžu mať niekoľko významov a významných úloh, ktoré ovplyvňujú fungovanie obchodných vzťahov a logistiku. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z týchto významov.

Všeobecný význam rezerv

Všeobecne sa rezervy v medzinárodnom obchode týkajú množstva tovaru, ktoré má byť rozvezené, doručené, vydané atď., a ktorému už vypršal plánovaný a dohodnutý dátum. Rezervy môžu byť negatívne a pozitívne. Negatívne rezervy v skutočnosti znamenajú stav pozadu s harmonogramom, čo môže mať vplyv na dodací termín a spokojnosť zákazníkov.

Ďalším významom rezerv je čas, ktorý uplynul od plánovaného a dohodnutého dátumu na dodaný, doručený alebo vyrobený (atď.) tovar alebo činnosti a projekty, ktoré majú byť vykonané. Táto doba môže mať vplyv na plánovanie a koordináciu obchodných aktivít.

Okrem toho sa rezervy týkajú aj nevybavených objednávok, teda všetkých objednávok od zákazníkov, ktoré sú zaznamenané, ale ešte neodoslané. Správne riadenie týchto rezerv je dôležité pre efektívne riadenie zásob a logistiky v medzinárodnom obchode.

Rezervy v bankovníctve

Okrem toho môžu rezervy mať v bankovníctve špecifický význam. Ide o zdroje, ktoré si banka odkladá na krytie neurčitých budúcich rizík. Tieto rezervy môžu byť vytvorené na krytie úverových rizík, pokrytie možných strát alebo na dodatočný kapitál pre banku. Správne riadenie týchto rezerv je kľúčové pre stabilitu a bezpečnosť bankového sektora v medzinárodnom meradle.

V záverečnom hodnotení majú rezervy vo svete medzinárodného obchodu a bankovníctva významnú úlohu pri riadení rizík, plánovaní a logistike. Ich riadenie a správa sú neoddeliteľnou súčasťou úspešného medzinárodného obchodu a finančného sektora.

1. (Všeobecne) Množstvo tovaru, ktoré má byť rozvezené, doručené, vydané atď. a ktorému už vypršal plánovaný a dohodnutý dátum. Rezervy môžu byť negatívne a pozitívne. Negatívne rezervy v skutočnosti znamenajú stav pozadu s harmonogramom. 2. Čas, ktorý uplynul od plánovaného a dohodnutého dátumu na dodaný, doručený alebo vyrobený (atď.) tovar alebo činnosti a projekty, ktoré majú byť vykonané. 3. (Nevybavená objednávka) Všetky objednávky od zákazníkov, ktoré sú zaznamenané t. j. obdržané ale ešte neodoslané.

Zdroje, ktoré si banka odkladá na krytie neurčitých budúcich rizík.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥