Rezervotvorné poistenia

Rezervotvorné poistenia

Rezervotvorné poistenia sú dôležitým pojmom v oblasti poistenia a zaistenia. Tieto poistenia sa vyznačujú tým, že sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti. Medzi tieto poistné udalosti patria dožitie, úmrtie a dôchodok.

Rezervotvorné poistenia zahŕňajú rôzne typy poistení, ako je poistenie na úmrtie, poistenie na dožitie, poistenie na úmrtie a dožitie, poistenie s pevne stanovenou dobou výplaty poistnej sumy, poistenie na spojené životy a poistenie dôchodku kombinované s úmrtím.

Charakteristika rezervotvorných poistiek

Rezervotvorné poistenia majú špecifickú charakteristiku, kde sa vytvára rezerva, ktorá slúži na zabezpečenie budúcich poistných náhrad. V týchto poisteniach sa poistná náhrada vždy vyplatí, a to buď poistenému, pozostalým alebo inej výhodou poctenej osobe.

Rezervotvorné poistenia sa často využívajú na zabezpečenie finančnej stability v budúcnosti, najmä v prípade udalostí ako úmrtie alebo dožitie. Tieto poistenia môžu poskytovať istotu klientom a ich rodinám, že budú mať prístup k dohodnutým poistným náhradám, keď ich budú potrebovať.

Porovnanie s rizikovými poisteniami

Je dôležité poznamenať, že rezervotvorné poistenia sa líšia od rizikových poistení. V rizikových poistiach je poistná náhrada vyplatená iba v prípade nastania určitého rizika, ako je úmrtie. Na rozdiel od toho, rezervotvorné poistenia zahŕňajú aj poistnú náhradu dožitia, čo znamená, že sa vyplatí aj v prípade, že poistená udalosť nenastane.

V oboch prípadoch sú však poistné rezervy vytvárané na zabezpečenie budúcich platieb, či už v prípade rizikového poistenia alebo rezervotvorného poistenia.

Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok. Patrí sem: poistenie na úmrtie, poistenie na dožitie, poistenie na úmrtie a dožitie, poistenie s pevne stanovenou dobou výplaty poistnej sumy, poistenie na spojené životy, poistenie dôchodku kombinované s úmrtím.

Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok. V týchto poisteniach sa poistná náhrada vždy vyplatí a to buď poistenému, alebo pozostalým alebo inej výhodou poctenej osobe. Porovnaj a pozri heslo rizikové poistenia.

Komentáre k článku Rezervotvorné poistenia (2)

  1. Rezervotvorné poistenia sa líšia od rizikových poistení tým, že pri rezervotvorných poistenia sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad nezávisle od toho, či nastane určené riziko, zatiaľ čo rizikové poistenia vyplácajú náhradu len pri nastaní rizikovej udalosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥