Prírastok príjmov

Prírastok príjmov v investovaní

Prírastok príjmov je zvýšenie hodnoty investície, ktorého dosiahnete namiesto vyplácania príjmov vo forme dividend. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Accumulation.

Prírastok príjmov je dôležitým pojmom v oblasti investovania a financií. Tento termín sa týka rôznych spôsobov zhodnocovania investícií a reinvestovania ziskov namiesto ich výplaty v podobe príjmov, ako sú dividendy alebo úroky.

Reinvestovanie ziskov

Reinvestovanie ziskov je investičná stratégia, pri ktorej namiesto toho, aby ste si vyplácali príjmy z vašich investícií, opäť investujete tieto zisky do rovnakých alebo iných investičných nástrojov. To znamená, že ak máte napríklad akcie spoločnosti a táto spoločnosť vypláca dividendy, môžete si vybrať reinvestovať tieto dividendy do ďalších akcií tej istej spoločnosti alebo iných investičných fondov.

Výhody prírastku príjmov

Prírastok príjmov má niekoľko výhod pre investora:

  • Zvýšený potenciál rastu: Reinvestovaním ziskov môžete zvýšiť množstvo investovaných peňazí, čo môže viesť k väčšiemu potenciálu rastu vašich investícií.
  • Časová hodnota peňazí: Zisky, ktoré reinvestujete, majú čas na rast a zhodnocovanie, čo môže viesť k dlhodobejšiemu a významnejšiemu nárastu hodnoty vašich investícií.
  • Diverzifikácia portfólia: Reinvestovanie ziskov vám umožňuje diverzifikovať vaše portfólio a investovať do rôznych aktív, čo môže zmierniť riziko.

Záver

Prírastok príjmov je dôležitým pojmom v oblasti investovania a financií. Táto stratégia umožňuje investorom zvyšovať hodnotu svojich investícií reinvestovaním ziskov namiesto ich výplaty. Tým sa otvárajú nové príležitosti na rast a zhodnocovanie investícií.

Prírastok príjmov, namiesto ich výplaty vo forme dividend. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Accumulation.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥