prípravný čas

Prípravný čas vo výrobe

1. (Všeobecne) Obdobie, ktoré predchádza začiatku danej činnosti a ktoré je potrebné na vykonanie jednej alebo viacerých nadradených činností. 2. (S dôrazom na výrobu) Časové obdobie medzi potvrdením objednávky a začiatkom výroby a potrebné na vykonanie výrobných prípravných činností.

Prípravný čas je kľúčovým pojmom v oblasti výroby a logistiky, ktorý ovplyvňuje efektivitu a časovanie výrobných procesov. Tento termín má dva hlavné významy, jeden všeobecný a druhý s dôrazom na výrobu.

Všeobecný význam prípravného času

Vo všeobecnosti sa prípravný čas definuje ako obdobie, ktoré predchádza začiatku danej činnosti a ktoré je potrebné na vykonanie jednej alebo viacerých nadradených činností. Tento význam sa uplatňuje v rôznych odvetviach a oblastiach, kde sa vykonávajú rôzne typy činností.

Prípravný čas vo výrobe

S dôrazom na výrobu, prípravný čas znamená časové obdobie medzi potvrdením objednávky produktu a začiatkom výroby. Toto obdobie je kritické, pretože zahŕňa výrobné prípravné činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný priebeh výroby.

Prípravný čas vo výrobe zahŕňa nasledujúce aspekty:

  • Plánovanie výroby: Stanovenie harmonogramu výroby a určenie potrebných zdrojov, materiálov a pracovnej sily.
  • Príprava materiálov: Zabezpečenie všetkých potrebných materiálov a komponentov pre výrobu produktu.
  • Testovanie procesov: Overenie, že výrobné procesy sú riadne nastavené a pripravené na výrobu produktu s požadovanou kvalitou.
  • Zabezpečenie personálu: Získanie potrebných pracovníkov a zabezpečenie ich školenia na vykonávanie výrobných úloh.

Príklad prípravného času vo výrobe

Príkladom prípravného času vo výrobe môže byť výroba nového modelu automobilu. Po potvrdení objednávky zákazníka výrobný závod musí vykonať rozsiahle prípravné činnosti, ako je objednanie potrebných dielov, nastavenie výrobných liniek, školenie pracovníkov a testovanie výrobných procesov.

Záver

Prípravný čas je kritickým faktorom vo výrobe a logistike, ktorý ovplyvňuje efektivitu a spoľahlivosť výrobných procesov. Správna príprava a koordinácia v tomto období sú nevyhnutné pre dosiahnutie úspešnej výroby produktov.

1. (Všeobecne) Obdobie, ktoré predchádza začiatku danej činnosti a ktoré je potrebné na vykonanie jednej alebo viacerých nadradených činností. 2. (S dôrazom na výrobu) Časové obdobie medzi potvrdením objednávky a začiatkom výroby a potrebné na vykonanie výrobných prípravných činností.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥