priama preprava

Priama preprava vo svete dopravy

1. Preprava vykonávaná z miesta začatia do miesta skončenia prepravy jedným druhom dopravy (napr. železničná preprava). 2. Preprava vykonávaná medzi dvoma miestami na základe jednej prepravnej zmluvy (jednej prepravnej listiny).

Priama preprava je dôležitým pojmom v oblasti dopravy, ktorý sa týka spôsobu, ako sú tovary alebo osoby prepravované z jedného miesta na druhé. Tento termín má dva hlavné významy, ktoré sú kľúčové pre pochopenie fungovania dopravy a logistiky.

Prvý význam: Jednodruhová preprava

Pri prvom význame označuje priama preprava spôsob prepravy, pri ktorom sa tovary alebo osoby prepravujú jedným druhom dopravy od miesta začatia do miesta určenia. Tento druh prepravy môže byť železničná, cestná, letecká alebo vodná, a závisí od konkrétnej situácie a potrieb prepravy.

Príkladom môže byť železničná preprava tovaru, kde sa tovar prepravuje iba železnicou od začiatočného bodu až po konečný bod cesty. Týmto spôsobom sa minimalizuje potreba prekládky a manipulácie s nákladom a umožňuje efektívnejšiu prepravu.

Druhý význam: Jedna prepravná zmluva

V druhom význame označuje priama preprava situáciu, kde je preprava vykonávaná medzi dvoma miestami na základe jednej prepravnej zmluvy alebo jednej prepravnej listiny. Týmto spôsobom sa viaceré úseky prepravy považujú za jeden celok a všetky sú riadené jednou zmluvou.

Príkladom môže byť preprava kontajnerov, kde kontajner s tovarom môže byť prepravený najprv na lodným transportom a neskôr na cestným alebo železničným transportom, ale všetko je súčasťou jednej prepravnej zmluvy.

Priama preprava je dôležitým aspektom logistiky a dopravy, ktorý umožňuje efektívne a spoľahlivé prepravovať tovary a osoby z jedného miesta na druhé. Je kľúčovým faktorom v medzinárodnom obchode a zabezpečuje plynulý tok tovaru a informácií v globálnom hospodárstve.

1. Preprava vykonávaná z miesta začatia do miesta skončenia prepravy jedným druhom dopravy (napr. železničná preprava). 2. Preprava vykonávaná medzi dvoma miestami na základe jednej prepravnej zmluvy (jednej prepravnej listiny).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥