pretlakový dopravník

Poňatie pretlakového dopravníka v oblasti dopravy

Mechanické zariadenie na dopravu sypkého a práškovitého materiálu pomocou prúdu stlačeného vzduchu v potrubí; materiál je alebo rozptýlený a unášaný v potrubí prúdom vzduchu (doprava vírením), alebo vypĺňa celý prierez potrubia a vzduch naň tlačí ako piest a celý stĺpec šmýka v potrubí (doprava šmykom).

Pretlakové dopravníky sú dôležitými zariadeniami v oblasti dopravy sypkých a práškovitých materiálov, ktoré umožňujú ich rýchlu a efektívnu prepravu pomocou stlačeného vzduchu v potrubí. Tieto zariadenia sa používajú v rôznych odvetviach pri manipulácii s materiálmi, kde je potrebné presne riadiť tok materiálu od jedného miesta k druhému.

Typy pretlakových dopravníkov

Existujú dva hlavné typy pretlakových dopravníkov:

  • Doprava vírením: Materiál je rozptýlený a unášaný v potrubí prúdom vzduchu. Tento typ sa často používa pri preprave ľahkých práškov alebo sypkých materiálov, ako sú múka alebo cement.
  • Doprava šmykom: Materiál vypĺňa celý prierez potrubia a vzduch naň tlačí ako piest, pričom celý stĺpec materiálu šmýka v potrubí. Tento typ sa často využíva na prepravu ťažších a hustších materiálov, ako sú piesok alebo štrk.

Obe tieto typy pretlakových dopravníkov majú svoje výhody a využitie v rôznych priemyselných aplikáciách v závislosti od typu materiálu a požiadaviek na prepravu.

Využitie pretlakových dopravníkov

Pretlakové dopravníky nájdeme v mnohých priemyselných odvetviach:

  • Stavebníctvo a ťažba pre prepravu piesku, štrku a iných materiálov.
  • Potravinársky priemysel pre prepravu múky, cukru, a ďalších práškov.
  • Chemický priemysel pre manipuláciu s chemickými práškami a granulovanými látkami.
  • Ďalšie odvetvia, kde je potrebná spoľahlivá preprava materiálov.

Tieto zariadenia pomáhajú zvýšiť efektívnosť a presnosť pri manipulácii s materiálmi a sú neoddeliteľnou súčasťou moderných priemyselných procesov.

Mechanické zariadenie na dopravu sypkého a práškovitého materiálu pomocou prúdu stlačeného vzduchu v potrubí; materiál je alebo rozptýlený a unášaný v potrubí prúdom vzduchu (doprava vírením), alebo vypĺňa celý prierez potrubia a vzduch naň tlačí ako piest a celý stĺpec šmýka v potrubí (doprava šmykom).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥