Preskúmanie manažmentom – Management review

Preskúmanie manažmentom – Management review

Je opakovaná činnosť manažmentu za účelom zisťovania vhodnosti, správnosti, efektívnosti systému manažérstva kvality. Preskúmanie sa vyhodnocuje formou správy z preskúmania manažmentom.

Opakovaná činnosť manažmentu za účelom zisťovania vhodnosti, správnosti, efektívnosti systému manažérstva kvality.

Preskúmanie manažmentom (Management review) je dôležitým aspektom v oblasti auditorstva a controllingu, a to najmä v kontexte systémov manažérstva kvality. Ide o opakujúcu sa činnosť, ktorú vykonáva manažment organizácie za účelom hodnotenia vhodnosti, správnosti a efektívnosti svojho systému manažérstva kvality.

Význam preskúmania manažmentom

Preskúmanie manažmentom je dôležité pre zabezpečenie, že systém manažérstva kvality organizácie funguje v súlade s definovanými cieľmi a štandardmi. Manažment má za úlohu zhodnotiť výkonnosť systému a rozhodnúť o prípadných zlepšeniach alebo úpravách. Výsledky preskúmania sa často zdokumentujú vo forme správy z preskúmania manažmentom.

Opakujúca sa činnosť

Dôležitým znakom preskúmania manažmentom je jeho opakovateľnosť. Manažment organizácie by mal vykonávať preskúmanie pravidelne, aby zabezpečil, že systém manažérstva kvality zostáva aktuálny a efektívny. To umožňuje organizácii reagovať na zmeny a zlepšovať svoje procesy.

Záver

Preskúmanie manažmentom (Management review) je kritickým aspektom v oblasti manažérstva kvality a kontrolingu. Jeho opakujúca sa povaha umožňuje organizácii udržiavať a zlepšovať svoj systém manažérstva kvality na základe aktuálnych potrieb a štandardov. Správne preskúmanie a hodnotenie sú kľúčovými pre úspešnú organizáciu.

Je opakovaná činnosť manažmentu za účelom zisťovania vhodnosti, správnosti, efektívnosti systému manažérstva kvality. Preskúmanie sa vyhodnocuje formou správy z preskúmania manažmentom.

Opakovaná činnosť manažmentu za účelom zisťovania vhodnosti, správnosti, efektívnosti systému manažérstva kvality.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥