prepravný vzťah

Prepravný vzťah

1. Vzťah medzi dvoma miestami (územným celkami) vyplývajúci zo vzniknutej prepravnej potreby a možností prevádzkovateľa dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia ju uspokojiť.

2. Vzťah medzi dopravcom a prepravcom alebo cestujúcim vznikajúci pri vykonávaní prepravy.

Vzťah medzi územnými celkami

Prepravný vzťah medzi dvoma miestami alebo územnými celkami je dôležitým ekonomickým pojmom v oblasti dopravy. Tento vzťah vzniká v dôsledku potreby prepravy tovaru alebo osôb z jedného miesta na druhé. Rovnako dôležité je aj zhodnotiť možnosti prevádzkovateľa dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia uspokojiť túto potrebu. Efektívne riadenie a plánovanie prepravy je kľúčové pre úspešné uspokojenie prepravnej potreby medzi územnými celkami.

Vzťah medzi dopravcom a prepravcom/cestujúcim

Ďalším aspektom prepravného vzťahu je vzťah medzi dopravcom a prepravcom alebo cestujúcim. Tento vzťah vzniká v priebehu vykonávania prepravy a zahŕňa rôzne aspekty, ako sú dohody o preprave, tarify, platby a zodpovednosti. Dopravci musia dodržiavať pravidlá a štandardy, aby zabezpečili bezpečnú a spoľahlivú prepravu pre prepravcov a cestujúcich.

Záver

Prepravný vzťah je komplexným pojmom, ktorý sa vyskytuje v oblasti dopravy. Je dôležitým faktorom pri plánovaní a riadení prepravných operácií medzi rôznymi miestami a pri zabezpečovaní úspešného vykonávania prepravy medzi dopravcami a prepravcami/cestujúcimi.

1. Vzťah medzi dvoma miestami (územným celkami) vyplývajúci zo vzniknutej prepravnej potreby a možností prevádzkovateľa dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia ju uspokojiť. 2. Vzťah medzi dopravcom a prepravcom alebo cestujúcim vznikajúci pri vykonávaní prepravy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥