prepravný prestoj dopravného prostriedku

Prepravný prestoj dopravného prostriedku: Neproduktívny čas v dopravnom procese

Čas, v ktorom prevádzkyschopný dopravný prostriedok v priebehu dopravného procesu neproduktívne stojí (napr. čakanie na začatie nakládky a vykládky, státie dopravného prostriedku v prípade dopravnej pohotovosti, počas pracovných prestávok osádky).

Prepravný prestoj dopravného prostriedku je dôležitým pojmom v oblasti dopravy a logistiky. Tento termín sa vzťahuje na čas, počas ktorého je dopravný prostriedok neproduktívny a nevykonáva prepravu tovaru alebo osôb. Ide o čas, ktorý môže mať významný vplyv na efektívnosť a náklady na prepravu.

Príklady prepravného prestoja

Prepravný prestoj môže nastať z rôznych dôvodov počas dopravného procesu. Niektoré z bežných príkladov zahŕňajú:

  • Čakanie na nakládku a vykládku: Tovar často musí byť nakládaný a vykládaný z dopravného prostriedku. Čakanie na tieto procesy vedie k prestoju.
  • Počas pracovných prestávok osádky: Osádka dopravného prostriedku môže mať stanovené pracovné prestávky, počas ktorých je vozidlo neproduktívne.
  • Dopravná pohotovosť: V prípade poruchy alebo nehody môže dopravný prostriedok stáť neproduktívne, kým sa problém nevyrieši.
  • Čakanie na zákazníka: Ak zákazník nie je pripravený prijať tovar, dopravný prostriedok musí čakať.

Vplyv na efektívnosť a náklady

Prepravný prestoj má priamy vplyv na efektívnosť a náklady na prepravu. Čím dlhší je prestoj, tým menej produktívna je preprava a tým vyššie sú náklady. Prepravné spoločnosti sa snažia minimalizovať prepravný prestoj prostredníctvom lepšieho plánovania trás, časového manažmentu a efektívnejšej komunikácie s klientmi a partnermi.

Záver

Prepravný prestoj dopravného prostriedku je významným faktorom v oblasti dopravy a logistiky. Rýchle a efektívne riadenie tohto prestoja je kľúčové pre zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti prepravy. Prepravné spoločnosti a logistiky sa snažia neustále zlepšovať svoje procesy, aby minimalizovali neproduktívny čas a zabezpečili rýchlejšiu a spoľahlivejšiu prepravu.

Čas, v ktorom prevádzkyschopný dopravný prostriedok v priebehu dopravného procesu neproduktívne stojí (napr. čakanie na začatie nakládky a vykládky, státie dopravného prostriedku v prípade dopravnej pohotovosti, počas pracovných prestávok osádky).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥