predvedená kapacita

Predvedená kapacita v kontexte transportu

Predvedená kapacita je dôležitým pojmom v oblasti transportu. Znamená aktuálnu kapacitu vozidla, ktorá je preukázaná na základe aktuálnych prevádzkovo-technických údajov. Obvykle sa vypočítava zo štandardného času potrebného na vyprodukovanú jednotku, čo môže byť napríklad počet hodín potrebných na prepravu určitého množstva tovaru.

Význam predvedenej kapacity

Predvedená kapacita je kľúčovým faktorom v rámci transportného priemyslu a logistiky. Jej presné určenie a monitorovanie je nevyhnutné pre efektívne riadenie prepravy a logistických operácií.

Výpočet predvedenej kapacity

Výpočet predvedenej kapacity zahŕňa zhromažďovanie a analýzu rôznych údajov, vrátane prevádzkových dát, technických parametrov vozidiel a štandardného času potrebného na vykonanie určitej činnosti v rámci transportu. Tieto údaje sa potom použijú na výpočet aktuálnej kapacity vozidla v konkrétnom období.

Využitie predvedenej kapacity

Predvedená kapacita je dôležitým nástrojom pre transportné spoločnosti a logistické firmy. Pomáha im plánovať a optimalizovať svoje operácie, rozhodovať o rozvrhoch prepravy a zhodnocovať výkonnosť svojich vozidiel a zamestnancov.

Záver

Predvedená kapacita je kľúčovým aspektom v oblasti transportu a logistiky. Jej presné určenie a efektívne využitie prispieva k zvýšeniu efektivity a konkurencieschopnosti v rámci transportného priemyslu.

aktuálna kapacita Preukázaná kapacita vypočítaná z aktuálnych prevádzkovo-technických údajov, zvyčajne zo štandardného času potrebného na vyprodukovanú jednotku: počet hodín na danú jednotku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥