Predajná opcia

Predajná opcia

(put) – Viď put opcia.

Predajná opcia je dôležitým nástrojom v oblasti operácií na finančnom trhu a patrí medzi druhy opcií. Jej označenie „put“ poukazuje na druh opcie, ktorý dáva investorovi právo, ale nie povinnosť, predať určité aktíva (často akcie) za stanovenú cenu, známu ako výkupná cena, v budúcnosti. Táto opcia je dôležitou súčasťou trhu s derivátmi a umožňuje investorom získať výhody z poklesu ceny aktív.

Put opcia

(put) – Druh opcie, ktorý dáva držiteľovi právo predať určité aktíva za stanovenú cenu v budúcnosti.

Put opcia je finančný kontrakt, ktorý umožňuje držiteľovi opcie predať aktíva za stanovenú cenu (výkupnú cenu) v určitom časovom období. Tento typ opcie je atraktívny pre investorov, ktorí očakávajú pokles ceny aktív, pretože im umožňuje profitovať z tohto poklesu. Predajná opcia poskytuje ochranu pred stratami v prípade, že hodnota aktív klesne pod stanovenú výkupnú cenu.

Investori často využívajú predajné opcie na zabezpečenie svojich investícií alebo na zisk z poklesu ceny aktív. Tieto opcie môžu byť využité na rôzne stratégie, vrátane zabezpečenia portfólia pred poklesom ceny akcií alebo na získanie príležitostného zisku z poklesu ceny určitých aktív.

Je dôležité poznamenať, že predajné opcie majú obmedzený časový rámec ich uplatnenia, čo znamená, že investor musí využiť svoje právo predať aktíva do stanoveného dátumu. Tento článok slúži na základné pochopenie pojmu „predajná opcia“ a jej významu v rámci finančného trhu a investičných stratégií.

(put) – Viď put opcia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥