Prebytky rozpočtu

Prebytky rozpočtu

– možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo rozpočtu obce na ďalší rok.

Prebytky rozpočtu sú dôležitým aspektom územnej samosprávy a ekonomickej správy. Tento ekonomický termín odkazuje na situáciu, keď výdavky v rozpočte obce alebo inej územnej samosprávy sú nižšie ako príjmy v určitom období, napríklad v kalendárnom roku. Prebytky rozpočtu môžu mať rôzne dôsledky a možnosti využitia.

Jednou z možností je previesť tieto prebytky do mimorozpočtového peňažného fondu obce. Tento krok umožňuje územnej samospráve efektívne spravovať nadbytok finančných prostriedkov a použiť ich na konkrétne projekty alebo investície, ktoré by inak mohli byť obmedzené rozpočtovými obmedzeniami.

Ďalšou možnosťou je previesť prebytky rozpočtu do rozpočtu obce na ďalší rok. Týmto spôsobom môže územná samospráva plánovať svoje výdavky a projekty na základe dostupných finančných prostriedkov vrátane prebytkov z predchádzajúcich období.

Prebytky rozpočtu môžu mať významný vplyv na hospodárenie územnej samosprávy a môžu byť využité na podporu rozvoja komunity a rôznych projektov. Je dôležité, aby sa tieto prostriedky efektívne spravovali a investovali tak, aby priniesli dlhodobé výhody pre obyvateľov danej obce alebo územnej samosprávy.

– možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo rozpočtu obce na ďalší rok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥