Povinné poistenie

Povinné poistenie v kontexte poistenia a zaistenia

Poistenie, ktoré musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie ten, kto chce vykonávať niektoré špeciálne činnosti. Ide o prípady, kde môžu vzniknúť veľké škody postihujúce iné osoby ako poisteného. Postihnuté osoby by nemuseli mať v týchto prípadoch predpoklad získať plnú náhradu škody, ktorá im bola spôsobená (insolventnosť toho kto spôsobil škodu). Povinné zmluvné poistenie sa realizuje v SR napr. ako poistenie zodpovednosti v leteckej preprave, zodpovednosť z výkonu poľovníckej činnosti a podobne.

Pojem „Povinné poistenie“ je dôležitým aspektom v oblasti poistenia a zaistenia, ktorý sa vztahuje na prípady, kedy je vyžadované uzavretie poistenia zákonom alebo právnym predpisom. Tento druh poistenia sa vzťahuje na činnosti, ktoré môžu mať vysoký potenciál na spôsobenie veľkých škôd tretím stranám a kde by tieto strany nemali adekvátnu možnosť získať plnú náhradu škody v prípade insolventnosti poisteného.

Príklady povinného poistenia môžu zahŕňať poistenie zodpovednosti v leteckej preprave, poistenie zodpovednosti z výkonu poľovníckej činnosti a ďalšie špecifické druhy poistenia. Tieto formy poistenia sú povinné, aby sa zabezpečila ochrana tretích strán v prípade nešťastných udalostí.

V prípade, že osoba vykonáva činnosť, ktorá je pod zákonom povinná byť poistená, musí uzavrieť zmluvu o povinnom poistení. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že v prípade, ak by poistený spôsobil škodu iným osobám, budú mať postihnuté osoby prístup k náhrade škody.

Povinné poistenie je dôležité pre ochranu tretích strán a zabezpečenie spravodlivej náhrady škody v prípade nešťastných udalostí. Týmto spôsobom sa znižuje riziko sociálneho vylúčenia a zabezpečuje sa ekonomická stabilita pre obete takýchto udalostí.

V závere je dôležité poznamenať, že povinné poistenie je súčasťou právneho rámca, ktorý má za cieľ zabezpečiť ochranu a spravodlivosť v prípade škôd spôsobených konkrétnymi činnosťami alebo udalosťami. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že poškodené osoby nebudú trpieť finančne v dôsledku niečích činností.

Poistenie, ktoré musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie ten, kto chce vykonávať niektoré špeciálne činnosti. Ide o prípady, kde môžu vzniknúť veľké škody postihujúce iné osoby ako poisteného. Postihnuté osoby by nemuseli mat v týchto prípadoch predpoklad získať plnú náhradu škody, ktorá im bola spôsobená (insolventnosť toho kto spôsobil škodu). Povinné zmluvné poistenie sa realizuje v SR napr. ako poistenie zodpovednosti v leteckej preprave, zodpovednosť z výkonu poľovníckej činnosti a podobne.

Poistenie, ktoré musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie ten, kto chce vykonávať niektoré špeciálne činnosti. Ide o prípady, kde môžu vzniknúť veľké škody postihujúce iné osoby ako poisteného. Postihnuté osoby by nemuseli mat v týchto prípadoch predpoklad získať plnú náhradu škody, ktorá im bola spôsobená (insolventnosť toho kto spôsobil škodu). Povinné zmluvné poistenie sa realizuje v SR napr. ako poistenie zodpovednosti v leteckej preprave, zodpovednosť z výkonu poľovníckej činnosti a podobne. Viď heslo Formy poistenia.

Poistenie, ktoré sa musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥