Poistenie pohrebu

Definícia pojmu Poistenie pohrebu

Poistenie pohrebu je druh rizikového poistenia, ktorý je dohodnutý na dobu neurčitú. V prípade úmrtia poisteného poskytuje poisťovňa finančné plnenie, ktoré pokrýva náklady spojené s usporiadaním a vykonaním pohrebu. Toto poistenie umožňuje rodine a blízkym poisteného vyhnúť sa finančným ťažkostiam spojeným s pohrebnými výdavkami a zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulého.

Funkcia Poistenia pohrebu

Poistenie pohrebu je špecifickým druhom poistenia, ktorý má nasledujúce charakteristiky:

  • Neurčitá doba platnosti: Toto poistenie je uzatvorené na neurčitú dobu a poskytuje pokrytie v prípade úmrtia kedykoľvek počas platnosti poistnej zmluvy.
  • Plnenie na pohreb: V prípade úmrtia poisteného poisťovňa uhrádza náklady spojené s pohrebom až do výšky dohodnutej poistnej sumy. Tieto náklady môžu zahŕňať pohreb, kvety, hrob, a iné súvisiace výdavky.
  • Finančná ochrana: Poistenie pohrebu poskytuje finančnú ochranu rodine a blízkym poisteného v ťažkom čase po úmrtí.

Význam Poistenia pohrebu

Poistenie pohrebu má význam pre tých, ktorí chcú zabezpečiť dôstojný pohreb pre svojich blízkych a zároveň sa vyhnúť finančným ťažkostiam spojeným s pohrebnými nákladmi. Toto poistenie umožňuje poistenému a jeho rodine mať istotu, že náklady na pohreb budú kryté, čím sa znižuje finančný stres v ťažkom období straty.

Záver

Poistenie pohrebu je dôležitým nástrojom na zabezpečenie dôstojného a bezproblémového pohrebu poisteného. Tento druh poistenia poskytuje finančnú ochranu a istotu v ťažkých časoch a umožňuje rodine a blízkym sústrediť sa na smútok a živenie v spomienkach na zosnulého.

Druh rizikového poistenia, ktoré je dojednané na dobu neurčitú. Pri úmrtí poisteného uhrádza za vystrojiteľa pohrebu náklady spojené s pohrebom, až do výšky dohodnutej poistnej sumy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥