Platba vopred, zálohová platba

Platba vopred, zálohová platba

Advance Payment (platba vopred, zálohová platba) – poskytnutie peňažných prostriedkov na určitú dobu za úrok alebo inú náhradu. Je to platba vopred za postúpené pohľadávky poskytnutá faktoringovou spoločnosťou predávajúcemu za účelom preklenutia časového rozdielu medzi dodávkou tovaru, resp. poskytnutím služby a ich peňažnou úhradou zo strany kupujúceho. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Advance Payment.

Definícia

Platba vopred, známa tiež ako zálohová platba, je ekonomický pojem, ktorý sa venuje oblasti faktoringu. Tento koncept sa vzťahuje k situácii, keď faktoringová spoločnosť poskytuje predávajúcemu určitú sumu peňazí vopred za postúpené pohľadávky. Tým sa umožňuje preklenutie časového rozdielu medzi dodávkou tovaru alebo služby a ich peňažnou úhradou zo strany kupujúceho.

Postup platby vopred, zálohovej platby

Postup platby vopred, zálohovej platby, začína tým, že predávajúci poskytne faktoringovej spoločnosti pohľadávky voči svojim zákazníkom. Tieto pohľadávky predstavujú očakávané platby od svojich zákazníkov za dodaný tovar alebo služby.

Faktoringová spoločnosť následne poskytne predávajúcemu určitú čiastku peňazí vopred, ktorú predávajúci prijme ako platbu za postúpené pohľadávky. Táto platba umožňuje predávajúcemu financovať svoju činnosť bez toho, aby musel čakať na úhrady od svojich zákazníkov.

Výhody a nevýhody platby vopred, zálohovej platby

Platba vopred, zálohová platba, má svoje výhody aj nevýhody. Jednou z hlavných výhod je zabezpečenie okamžitého financovania pre predávajúceho, čo mu umožňuje pokračovať v podnikaní a investovať do rastu bez nutnosti čakať na pohľadávky.

Nevýhodou môže byť úroková náhrada alebo iné poplatky spojené s touto formou financovania. Okrem toho predávajúci môže predať svoje pohľadávky za zľavu, čo môže mať vplyv na jeho celkový zisk.

Záver

Platba vopred, zálohová platba, je dôležitým nástrojom v oblasti faktoringu, ktorý umožňuje predávajúcemu získať rýchle financovanie a preklenúť časový rozdiel medzi dodávkou tovaru alebo služieb a ich peňažnou úhradou zo strany kupujúceho. Je dôležité, aby sa obe strany dohodli na presných podmienkach tejto platby a zvážili výhody a nevýhody spojené s touto formou financovania.

Advance Payment (platba vopred, zálohová platba) – poskytnutie peňažných prostriedkov na určitú dobu za úrok alebo inú náhradu. Je to platba vopred za postúpené pohľadávky poskytnutá faktoringovou spoločnosťou predávajúcemu za účelom preklenutia časového rozdielu medzi dodávkou tovaru, resp. poskytnutím služby a ich peňažnou úhradou zo strany kupujúceho. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Advance Payment.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥