Phillips 66

Phillips 66

Diskusná metóda vhodná najmä pre početnejšie skupiny, ktorá slúži na získanie prehľadu názorov, námetov a postojov k jednému problému od rôznych ľudí.

Definícia a Význam

Phillips 66 je diskusná metóda, ktorá sa používa najmä v manažmente výroby a pri riešení komplexných problémov. Táto metóda je vhodná pre početnejšie skupiny ľudí a slúži na získanie prehľadu názorov, námetov a postojov k jednému problému od rôznych ľudí.

Funkcia Phillips 66

Phillips 66 je názov metódy, ktorá spočíva v organizovaní diskusnej skupiny, ktorá sa zameriava na riešenie konkrétneho problému alebo analýzu určitej situácie. Táto metóda zvyčajne zahŕňa šesť fáz:

  1. Príprava: Definovanie problému alebo otázky, ktorá bude predmetom diskusie, a výber účastníkov diskusie.
  2. Predstavenie: Každý účastník má príležitosť predstaviť svoje názory a postrehy týkajúce sa problému alebo otázky.
  3. Krouženie názorov: Účastníci diskusie majú možnosť reagovať na názory ostatných a diskutovať o nich.
  4. Skupinová diskusia: Skupina sa delí na menšie skupiny, aby sa mohli hlbšie zamerať na riešenie problému.
  5. Zhrnutie: Každá menšia skupina predstaví svoje závery a riešenia z diskusie.
  6. Záver: Celá skupina sa znova stretne a zhrnie výsledky diskusie a prípadné riešenia problému.

Význam v Manažmente Výroby

Phillips 66 je užitočnou metódou v manažmente výroby, pretože umožňuje získať rôznorodé pohľady a názory od rôznych členov tímu. Pri riešení komplexných problémov je dôležité mať prehľad o rôznych perspektívach a možných riešeniach.

Táto metóda tiež podporuje aktívnu účasť účastníkov a zvyšuje zapojenie tímu do procesu riešenia problému. Tím sa stáva viac angažovaným a zodpovedným za výsledky.

Záver

Phillips 66 je diskusná metóda, ktorá sa používa v manažmente výroby na riešenie komplexných problémov a získanie prehľadu názorov a postojov od rôznych účastníkov. Táto metóda môže pomôcť zlepšiť rozhodovacie procesy a podporiť aktívnu účasť tímu pri riešení problémov v manažmente výroby.

Diskusná metóda vhodná najmä pre početnejšie skupiny, ktorá slúži na získanie prehľadu názorov, námetov a postojov k jednému problému od rôznych ľudí.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥