označenie značkou

Označenie značkou vo výrobe

Výrobok určitého typu objednaný od spoločnosti treťou stranou a dodávaný ďalšej pod vlastnou značkou.

Definícia

Označenie značkou je postup, ktorý sa vyskytuje v oblasti výroby a obchodu, kde spoločnosť objedná výrobok určitého typu od tretej strany, ale následne ho dodá na trh pod svojou vlastnou značkou. Tento proces je často využívaný spoločnosťami na rozšírenie ich produktového portfólia o výrobky, ktoré nevyrábajú sami, ale ktoré môžu predávať so svojou značkou.

Dôvody pre označenie značkou

Označenie značkou má niekoľko dôvodov a výhod pre spoločnosti:

  • Rozšírenie ponuky: Spoločnosti môžu rýchlo rozšíriť svoju produktovú ponuku o výrobky, ktoré nemusia vyrábať sami, čím získajú prístup k novým trhom a zákazníkom.
  • Zavedenie nových produktov: Týmto spôsobom môžu spoločnosti uviesť na trh nové produkty bez nutnosti vlastného vývoja a výroby.
  • Stabilný zákaznícky vzťah: Zákazníci môžu dôverovať značke, ktorú poznajú, čo môže viesť k lojálnosti a opakovanej kúpe.
  • Zlepšená konkurencieschopnosť: Označenie značkou môže umožniť spoločnostiam súťažiť na trhu s vlastnými unikátnymi produktmi.

Príklad označenia značkou

Uvažujme príklad spoločnosti, ktorá vyrába kávové prístroje, ale nevyrába kávové kapsule. Spoločnosť si objedná kávové kapsule od špecializovaného výrobcu a predáva ich svojim zákazníkom pod svojou vlastnou značkou. Zákazníci si kúpia kávové kapsule so značkou tejto spoločnosti, pretože veria v kvalitu a spoľahlivosť značky.

Záver

Označenie značkou je spoločným postupom v oblasti výroby a obchodu, ktorý umožňuje spoločnostiam rozšíriť svoju produktovú ponuku a zlepšiť konkurencieschopnosť na trhu. Tento postup môže byť výhodný pre obe strany – pre spoločnosť, ktorá vyrába výrobky, a pre treťu stranu, ktorá ich dodáva.

Výrobok určitého typu objednaný od spoločnosti treťou stranou a dodávaný ďalšej pod vlastnou značkou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥