Over the counter

Over the counter (OTC)

(OTC) – Mimoburzový (neorganizovaný) spôsob obchodovania, hlavne prostredníctvom obchodných bánk, brokerov, investičných spoločností, fondov a pod.

Definícia

Pojem „over the counter“ (OTC) označuje spôsob obchodovania na finančnom trhu, ktorý je mimoburzový a neorganizovaný. Tento spôsob obchodovania sa odohráva mimo tradičných burzovných a organizovaných trhových miest. OTC obchody sú často uskutočňované priamo medzi rôznymi účastníkmi trhu, ako sú obchodné banky, brokeri, investičné spoločnosti a fondy, bez potreby verejne dostupnej centrálnej burzy.

Charakteristika

OTC trh je známy svojou flexibilitou a množstvom rôznych finančných nástrojov, ktoré sú obchodované. Patrí sem obchodovanie s akciami, dlhopismi, derivátmi, menami a inými aktívami. OTC trh sa stal dôležitým prostredím pre obchodovanie s týmito aktívami, najmä pre komplexné a špeciálne finančné produkty, ktoré nie sú dostupné na bežných burzách.

Na rozdiel od burzovného obchodovania, kde sa ceny určujú verejne prostredníctvom trhových ponúk a dopytu, OTC obchody môžu byť často individuálne dohodnuté medzi obchodníkmi. Toto dáva účastníkom možnosť prispôsobiť obchodné podmienky ich konkrétnym potrebám a preferenciám.

Výhody a nevýhody

OTC trh ponúka niekoľko výhod pre investorov a obchodníkov, vrátane väčšej flexibility, rýchlejšieho vykonania obchodov a prístupu k širšiemu spektru finančných produktov. Tento spôsob obchodovania umožňuje aj obchodovanie mimo tradičných obchodných hodín burzy.

Na druhej strane OTC obchody môžu byť menej transparentné, pretože ceny a objemy nie sú verejne dostupné tak, ako na burzách. Toto môže viesť k vyššiemu riziku pre investora, pretože môže byť ťažšie sledovať trhové trendy a získať aktuálne informácie o cenách.

Záver

Over the counter (OTC) obchodovanie je dôležitou súčasťou finančných trhov, ktorá umožňuje obchodníkom a investorom obchodovať s rôznymi finančnými aktívami mimo tradičných burzovných prostredí. Tento mimoburzový spôsob obchodovania má svoje výhody aj nevýhody a je dôležité, aby účastníci trhu porozumeli jeho charakteristike a rizikám predtým, než sa do neho zapoja.

(OTC) – Mimoburzový (neorganizovaný) spôsob obchodovania, hlavne prostredníctvom obchodných bánk, brokerov, investičných spoločností, fondov a pod.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥