Out-of-the-money option

Out-of-the-money option

(opcia mimo peňazí) je dôležitým pojmom v oblasti operácií na finančnom trhu, najmä v kontexte obchodovania s opciami. Táto situácia nastáva, keď hodnota aktíva, na ktoré sa opcia vzťahuje (spotová cena), nie je v súčasnosti výhodná pre držiteľa opcie v porovnaní s realizčnou cenou opcie.

Ako funguje Out-of-the-money option?

Pre lepšie pochopenie pojmu Out-of-the-money option sa pozrime na dva základné scenáre:

  1. Kúpna opcia (Call option): V tomto prípade je opcia mimo peňazí, keď je spotová cena aktíva (napríklad akcie, komodity, indexu) nižšia ako jej realizčná cena. To znamená, že by bolo nevýhodné pre držiteľa opcie kúpiť aktívum za vyššiu cenu, keď by ho mohol zakúpiť na trhu za nižšiu cenu. Kúpna opcia mimo peňazí nebude v deň expirácie uplatnená, pretože by to bolo finančne nevýhodné.
  2. Predajná opcia (Put option): Naopak, v prípade predajnej opcie je táto situácia, keď je spotová cena aktíva vyššia ako realizčná cena opcie. Držiteľ tejto opcie by mal záujem predať aktívum za vyššiu cenu, ale môže ho predať na trhu za nižšiu cenu. Preto by aj predajná opcia mimo peňazí nebola uplatnená v deň expirácie.

Dôležitosť Out-of-the-money option

Out-of-the-money option je dôležitým pojmom pre obchodníkov a investičných profesionálov, ktorí obchodujú s opciami. Je dôležité rozpoznať, kedy je opcia mimo peňazí, pretože to ovplyvňuje rozhodnutie držiteľa opcie, či ju vykoná alebo nie. Vo väčšine prípadov držiteľ mimo peňazí opcie radšej nevykoná opciu, pretože by to bolo finančne nevýhodné.

Out-of-the-money option sa líši od pojmu In-the-money option, ktorý označuje opciu, ktorá má aktuálnu hodnotu na trhu, pretože jej realizčná cena je výhodná pre držiteľa. At-the-money option je tretím scenárom, kde je spotová cena aktíva rovnaká ako realizčná cena, a táto opcia môže byť závislá od ďalších faktorov.

Záver

Out-of-the-money option je kľúčovým pojmom v obchodovaní s opciami a finančnými derivátmi. Poznať jeho význam a fungovanie je dôležité pre investičných profesionálov a obchodníkov, ktorí sa zaoberajú týmito finančnými nástrojmi, pretože ovplyvňuje ich obchodné rozhodnutia a stratégie.

(opcia mimo peňazí) – Situácia, keď napríklad pri kúpnej opcii je spotová cena nižšia ako realizačná cena. U predajnej opcii situácia, keď spotová cena je vyššia ako realizačná cena. Opcia, ktorá je mimo peňazí nebude v deň expirácie uplatnená.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥