operačný čas

Operačný čas výroby – Dôležitý faktor efektívnosti

Operačný čas, známy aj ako priebežný čas alebo strojový čas, je kľúčovým pojmom v oblasti výroby. Tento čas sa vzťahuje k dobe potrebnej na vykonanie určitej operácie na výrobku alebo k celkovej dobe potrebnej na vykonanie všetkých nevyhnutných operácií na výrobku pred tým, ako je doručený zákazníkovi bez prestojov.

Dôležitosť operačného času

Operačný čas je dôležitý pre výrobný proces, pretože ovplyvňuje rýchlosť výroby, kapacitu zariadení a náklady. Zníženie operačného času môže zvýšiť výrobnú efektívnosť, znížiť náklady na pracovnú silu a zvýšiť konkurencieschopnosť podniku.

Optimalizácia operačného času

Optimalizácia operačného času je kľúčovým cieľom výrobných manažérov. To môže zahŕňať zlepšenie pracovných postupov, investície do moderných technológií a automatizácie, či lepšie plánovanie a riadenie výrobných procesov.

Vplyv na konkurencieschopnosť

Operačný čas má priamy vplyv na konkurencieschopnosť podniku na trhu. Kratší operačný čas umožňuje rýchlejšie dodávky, čo môže prilákať zákazníkov a zvýšiť ich spokojnosť. Tým sa zvyšuje pozícia podniku voči konkurencii.

priebežný čas, strojový čas – – 1. Doba potrebná na vykonanie určitej operácie na výrobku. 2. Celková doba potrebná na vykonanie všetkých nevyhnutných operácií na výrobku pred tým, ako je doručený bez prestojov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥