Offer

Offer

(predaj) – Na devízovom trhu kurz, za ktorý je banka ochotná predať hlavnú menu, na peňažnom trhu úroková sadzba, za ktorú je banka ochotná požičať peňažné prostriedky.

Termín „offer“ sa často využíva v kontexte finančných trhov a obchodovania s menami a peňažnými prostriedkami. Jeho význam sa líši v závislosti od konkrétneho trhu:

Na Devízovom Trhu

Na devízovom trhu sa „offer“ týka kurzu, za ktorý je banka alebo obchodník ochotný predať hlavnú menu. Tento kurz sa líši od kurzu „bid“, ktorý je kurz, za ktorý je banka alebo obchodník ochotný kúpiť hlavnú menu. Rozdiel medzi kurzom „offer“ a kurzom „bid“ sa nazýva „spread“ a predstavuje maržu alebo zisk, ktorý si banka alebo obchodník ponecháva za svoje služby.

Na Peňažnom Trhu

Na peňažnom trhu sa „offer“ vzťahuje k úrokovej sadzbe, za ktorú je banka ochotná požičať peňažné prostriedky iným bankám alebo finančným inštitúciám. Táto sadzba predstavuje náklady na pôžičku a je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich úrokové sadzby na trhu.

Komunikácia medzi obchodníkmi na finančných trhoch často zahŕňa výmenu kurzov „offer“ a „bid“, aby sa dosiahol dohodnutý obchodný kurz. Tieto kurzy sa neustále menia v reálnom čase v dôsledku fluktuácií na trhu a ekonomických udalostí.

Záver

Termín „offer“ má v kontexte finančných trhov a operácií na finančnom trhu dôležitý význam. Na devízovom trhu sa vzťahuje k cene za predaj hlavnej meny, zatiaľ čo na peňažnom trhu ide o úrokovú sadzbu za požičanie peňažných prostriedkov. Tieto kurzy sú kľúčovými faktormi pri obchodovaní a investovaní na týchto trhoch.

(predaj) – Na devízovom trhu kurz, za ktorý je banka ochotná predať hlavnú menu, na peňažnom trhu úroková sadzba, za ktorú je banka ochotná požičať peňažné prostriedky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥