OECD

Oecd

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj so sídlom v Paríži. Zoskupuje 30 členských krajín. Zameriava sa najmä na zlepšovanie hospodárskej a sociálnej politiky krajín a podporu udržateľného rozvoja.

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, skratka OECD (z anglického „Organisation for Economic Co-operation and Development“), je medzinárodná organizácia so sídlom v Paríži, ktorá zoskupuje 30 členských krajín z rôznych častí sveta. Vznikla v roku 1961 a odvtedy hrá významnú úlohu v oblasti medzinárodnej ekonomickej spolupráce a rozvoja.

Ciele a činnosti OECD

Hlavným cieľom OECD je podpora ekonomickej spolupráce medzi jej členskými krajinami s dôrazom na dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu a sociálneho rozvoja. Organizácia sa zameriava na analýzu ekonomických trendov, výskum a odporúčania pre vlády členských krajín v oblasti hospodárskej politiky.

Medzi hlavné činnosti OECD patrí zhromažďovanie a analyzovanie dát o hospodárstvach členských krajín, vydávanie správ a odporúčaní týkajúcich sa rôznych aspektov hospodárskej politiky, ako je daňová politika, zamestnanosť, vzdelávanie a životné prostredie.

Princípy OECD

OECD sa riadi niekoľkými základnými princípmi, ktoré zahŕňajú otvorenosť, demokraciu a trhovú ekonomiku. Organizácia verí v dôležitosť voľného obchodu a voľného pohybu kapitálu medzi jej členskými krajinami.

Okrem toho sa OECD zaväzuje k dosiahnutiu udržateľného rozvoja a boju proti zmene klímy. Organizácia spolupracuje aj s inými medzinárodnými organizáciami, ako je Organizácia spojených národov (OSN), Svetová obchodná organizácia (WTO) a Medzinárodná organizácia práce (ILO).

Záver

OECD je dôležitou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa zameriava na zlepšovanie hospodárskej a sociálnej politiky krajín a podporu udržateľného rozvoja. Jej členské krajiny spolupracujú na riešení globálnych hospodárskych výziev a dosahovaní ekonomickej prosperity.

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj so sídlom v Paríži. Zoskupuje 30 členských krajín. Zameriava sa najmä na zlepšovanie hospodárskej a sociálnej politiky krajín a podporu udržateľného rozvoja.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥