odosielateľ

Odosielateľ v doprave

Odosielateľ je kľúčovou postavou v oblasti dopravy, a to z viacerých hľadísk. Môže ísť o organizáciu alebo osobu, ktorá má dôležitú úlohu v procese prepravy tovarov a vecí.

1. Odosielateľ v prepravnej zmluve

V prvom rade sa odosielateľom nazýva organizácia alebo osoba, ktorá uzatvára s dopravcom prepravnú zmluvu. V tejto zmluve sú dohodnuté podmienky prepravy, ako sú miesto určenia, termíny, cena a ďalšie dôležité parametre. V prepravnej listine býva uvedený odosielateľ menom a adresou. V prípade námornej prepravy sa používa aj termín „naloďovateľ,“ ak ide o odosielateľa, ktorý podáva konosament zásielku.

2. Odosielateľ v poštovnej preprave

V kontexte poštovnej prepravy sa odosielateľom označuje organizácia alebo osoba, ktorá sama alebo prostredníctvom inej osoby podáva zásielku na poštovú prepravu. Na zásielke býva uvedený odosielateľ a môže disponovať zásielkou až do jej doručenia príjemcovi.

3. Odosielateľ ako zdroj komunikácie

V širšom zmysle sa odosielateľom môže nazývať aj právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo fyzická osoba, ktorá je zdrojom alebo pôvodcom správy v komunikačnom procese. Tento význam odosielateľa sa často vyskytuje v kontexte informačných tokov a komunikácie medzi subjektmi.

Záver

Odosielateľ je dôležitou postavou v rôznych odvetviach, ako je doprava, logistika a komunikácia. Jeho úloha spočíva v uzatváraní dohôd, organizovaní prepravy a zabezpečovaní plynulého toku informácií. Jeho presná úloha a zodpovednosti sa môžu líšiť v závislosti od kontextu, v ktorom sa tento pojem používa.

1. Organizácia alebo osoba, ktorá uzaviera s dopravcom prepravnú zmluvu; spravidla je uvedená v prepravnej listine menom a adresou (v námornej preprave sa používa aj názov naloďovateľ, ak ide o odosielateľa podávajúceho konosamentú zásielku). 2. Organizácia alebo osoba, ktorá sama alebo prostredníctvom inej osoby podáva zásielku na poštovú prepravu; spravidla je na zásielke uvedená a môže ňou disponovať až do dodania príjemcovi.

Právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenie alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára s dopravcom zmluvu o preprave tovarov alebo vecí.

Zdroj alebo pôvodca správy v komunikačnom procese.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥