Ochranná lehota

Ochranná lehota

Krátka definícia: Ochranná lehota je spravidla 42 dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 42 dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.

Definícia podľa zákona: Ochranná lehota je spravidla 42 dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 42 dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.

Špecifická ochranná lehota pre tehotné ženy: V prípade, ak nemocenské poistenie zaniklo žene v období tehotenstva, ochranná lehota je vždy šesť mesiacov, nezávisle od toho, ako dlho trvalo nemocenské poistenie.

Ak vznikne poistencovi nové nemocenské poistenie v období, keď mu plynie ochranná lehota, počet dní ochrannej lehoty získaný z nového nemocenského poistenia sa pripočíta k nevyčerpanému počtu dní ochrannej lehoty z predchádzajúceho nemocenského poistenia, ale i tu platí zásada, že ochranná lehota nemôže byť viac ako 42 dní.

Ochranná lehota je dôležitým pojmom v oblasti sociálneho poistenia. Slúži na ochranu poistencov a najmä tehotných žien, aby mohli v prípade potreby využiť nemocenské poistenie aj po skončení svojho pôvodného poistenia. Tým sa zabezpečuje, že osoby v núdzi budú mať stále prístup k dôležitej sociálnej podpore.

Krátka definícia: Ochranná lehota je spravidla 42 dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 42 dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Definícia podľa zákona: Ochranná lehota je spravidla 42 dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 42 dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Špecificky je určená ochranná lehota u tehotných žien. V prípade, ak nemocenské poistenie zaniklo žene v období tehotenstva, ochranná lehota je vždy šesť mesiacov, nezávisle od toho, ako dlho trvalo nemocenské poistenie. Ak vznikne poistencovi nové nemocenské poistenie v období, keď mu plynie ochranná lehota, počet dní ochrannej lehoty získaný z nového nemocenského poistenia sa pripočíta k nevyčerpanému počtu dní ochrannej lehoty z predchádzajúceho nemocenského poistenia ale i tu platí zásada, že ochranná lehota nemôže byť viac ako 42 dní.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥