Obligatórne poistenie

Obligatórne poistenie v poisťovníctve

Obligatórne poistenie je termín, ktorý sa používa na označenie povinného poistenia.

Definícia obligatórneho poistenia

Obligatórne poistenie je forma poistenia, pri ktorej je zákonom vyžadované, aby určité subjekty alebo jednotlivci mali poistenie na pokrytie určitých rizík. Toto poistenie je povinné a má za cieľ ochrániť jednotlivcov, spoločnosti alebo verejný sektor pred potenciálnymi finančnými následkami nešťastných udalostí alebo havárií.

Príklady obligatórneho poistenia

V rôznych krajinách a odvetviach existuje viacero foriem obligatórneho poistenia. Niektoré z najčastejších príkladov zahŕňajú:

  • Povinné auto-poistenie: Väčšina krajín vyžaduje, aby vodiči mali poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri dopravnej nehode.
  • Povinné zdravotné poistenie: V niektorých krajinách je zdravotné poistenie povinné a občania sú povinní platiť príspevky na verejný zdravotný systém.
  • Povinné poistenie majetku: V niektorých prípadoch môže byť poistenie majetku povinné, napríklad pre vlastníkov domov alebo podnikateľov.
  • Povinné poistenie zamestnancov: Niektoré krajiny vyžadujú, aby zamestnávatelia poskytovali určité formy poistenia svojim zamestnancom, ako je pracovné úrazové poistenie.

Cieľ a význam obligatórneho poistenia

Obligatórne poistenie má za cieľ zabezpečiť, aby jednotlivci, spoločnosti a verejný sektor boli schopní zvládnuť potenciálne finančné ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nešťastných udalostí. Týmto spôsobom chráni spoločnosť ako celok pred závažnými ekonomickými následkami a zároveň zabezpečuje, že postihnuté strany budú schopné získať náhradu za škodu.

Viď heslo povinné poistenie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥