NHM

Harmonizovaná Nomenklatúra Tovarov (NHM) v Železničnej Logistike

Harmonizovaná nomenklatúra tovarov (NHM) je systém kódovania tovarov v železničnej preprave. Vznikla z harmonizovaného systému pomenovania a kódovania tovarov Rady pre colnú spoluprácu (WCO), ktorý tvorí základnú bázu pre klasifikáciu a identifikáciu rôznych druhov tovarov.

Vznik a Význam NHM

Harmonizovaná nomenklatúra tovarov v železničnej logistike má svoj pôvod v medzinárodnom obchode a preprave. Vznikla ako spoločný systém kódovania tovarov, ktorý má byť používaný v rôznych krajinách a pri rôznych prepravných metódach.

Význam NHM spočíva v tom, že umožňuje jednoznačnú identifikáciu tovarov a klasifikáciu podľa ich povahy, veľkosti, hmotnosti a ďalších charakteristík. Tento systém je široko používaný v colnej praxi, preprave, logistike a obchode, aby sa zabezpečila presná identifikácia tovarov a harmonizácia obchodných operácií.

Štruktúra a Princípy NHM

Harmonizovaná nomenklatúra tovarov má štruktúru, ktorá sa skladá z rôznych úrovní kódovania. Tieto kódy obsahujú kombinácie čísel a písmen, ktoré presne určujú druh tovaru a jeho charakteristiky. Princípy NHM zahŕňajú:

  • Univerzálnosť: NHM je systém, ktorý sa používa medzinárodne a je univerzálny, čo znamená, že rovnaké kódy sa používajú vo viacerých krajinách a regiónoch.
  • Presnosť a Jednoznačnosť: Kódy v NHM sú presné a jednoznačné, čo umožňuje jednoduché určenie druhu tovaru.
  • Komplexnosť: NHM zohľadňuje rôzne charakteristiky tovarov, ako sú materiál, účel použitia, hmotnosť, objem atď., čím sa umožňuje podrobnejšia klasifikácia.

Použitie NHM v Železničnej Logistike

Harmonizovaná nomenklatúra tovarov má významné miesto v železničnej logistike. Je používaná na označenie, identifikáciu a sledovanie tovarov, ktoré sú prepravované po železniciach. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že tovary sú klasifikované správne a prepravované efektívne.

Použitie NHM v železničnej logistike tiež zjednodušuje colné a regulačné postupy pri medzinárodnej preprave tovarov železnicou. Pomáha znižovať zbytočné oneskorenia a zjednocuje procesy spojené s prepravou.

Harmonizovaná nomenklatúra tovarov – slúži na kódovanie tovarov v železničnej preprave. Vznikla z harmonizovaného systému pomenovania a kódovania tovarov Rady pre colnú spoluprácu, ktorý tvorí základnú bázu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥