nezaplatené vedľa lode

Nezaplatené vedľa lode (FAS) – Význam a Využitie v Medzinárodnom Obchode

Termín „Nezaplatené vedľa lode“ (FAS) je dôležitým pojmom v medzinárodnom obchode, ktorý označuje cenu, ktorá zahŕňa všetky náklady predávajúceho až do momentu, keď je tovar umiestnený vedľa plavidla na prístavnej hrádzi alebo v ľahkom člne, určenom na prepravu tovaru, v uvedenom prístave nalodenia. FAS je jedným z Incoterms, čo je súbor pravidiel určených na reguláciu a štandardizáciu dodacích podmienok v zahraničnom obchode.

Princíp FAS

Princíp FAS spočíva v tom, že predávajúci nesie zodpovednosť za tovar až do momentu, keď ho umiestni vedľa plavidla na prístavnej hrádzi alebo do ľahkého člna. V tom momente prechádza riziko straty alebo poškodenia tovaru na kupujúceho. Toto jasne definuje zodpovednosť oboch strán obchodnej dohody.

Čo FAS zahŕňa?

FAS cena zahŕňa nasledovné aspekty:

  • Zloženie tovaru vedľa lode: Predávajúci musí zabezpečiť, že tovar je umiestnený po boku plavidla na prístavnej hrádzi alebo v ľahkom člne, pripravený na prepravu.
  • Preklad tovaru: Predávajúci musí zabezpečiť preklad tovaru vedľa lode a jeho usporiadanie tak, aby bol pripravený na prepravu.
  • Celné formality: Predávajúci má povinnosť vykonať všetky potrebné celné formality a zaplatiť príslušné poplatky spojené s vývozom tovaru.
  • Prechod rizika: Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, keď je tovar umiestnený vedľa lode v prístavnom areáli.

Použitie FAS vo Svete

Termín „Nezaplatené vedľa lode“ (FAS) sa často používa v medzinárodnom obchode, najmä pri preprave nákladu po mori alebo vnútroštátnej vodnej doprave. Je dôležitý pre obchodníkov a logistické spoločnosti, pretože jasne definuje, kto nesie zodpovednosť za tovar počas medzinárodnej prepravy.

Alternatívy k FAS

Existujú aj iné dodacie podmienky, ktoré sa používajú v medzinárodnom obchode, napríklad „Nezaplatený dopravca“ (Free Carrier – FCA) alebo „Nezaplatené prístavu nakladania“ (Free Alongside Ship – FAS). Vo väčšine prípadov závisí voľba dodacej podmienky od konkrétnej logistiky a potrieb obchodu.

V závere je termín „Nezaplatené vedľa lode“ (FAS) dôležitým pojmom v medzinárodnom obchode, ktorý pomáha jasne definovať zodpovednosti a riziká spojené s medzinárodnou prepravou tovaru po vode.

(… uvedený prístav nalodenia) – cena zahŕňajúca všetky náklady predávajúceho až do zloženia tovaru vedľa lode, s dodaním vedľa lode Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dovozu, keď je tovar umiestnený po boku plavidla na prístavnej hrádzi alebo v ľahkom člne, určenom na prepravu tovaru, v uvedenom prístave nalodenia. To znamená, že kupujúci od tohoto momentu znáša všetky náklady a riziko straty alebo poškodenia tovaru. Tieto dodacie podmienky vyžadujú, aby kupujúci tovar na export preclil. Takýto termín by sa nemal používať, ak kupujúci nemôže priamo, či nepriamo vybaviť colné formality. Poznámka: Tento termín môže byť použitý iba v súvislosti s dopravou po mori alebo vnútroštátnou vodnou dopravou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥