nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie

Nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie a ich úloha v školstve

Nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie predstavujú dôležitú súčasť systému vzdelávania, ktoré nepatria medzi vysoké školy, ale získali právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijných programov. Tieto inštitúcie často ponúkajú rôzne formy vzdelávania a odbornej prípravy mimo tradičného univerzitného prostredia.

Rôzne formy nevysokoškolského vzdelávania

Nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie môžu ponúkať rôzne formy vzdelávania, vrátane:

 • Kurzy a školenia: Tieto inštitúcie často organizujú krátke kurzy a školenia zamerané na konkrétne profesionálne dovednosti alebo odbornú prípravu. Môžu byť určené pre pracovníkov alebo študentov, ktorí si želajú rozšíriť svoje vedomosti a schopnosti v určitom odbore.
 • Externé štúdium: Niektoré nevysokoškolské inštitúcie umožňujú študentom absolvovať externé štúdium, ktoré im dáva príležitosť získať kvalifikácie bez nutnosti pravidelného dochádzania na univerzitu. To je obzvlášť užitočné pre tých, ktorí pracujú a nemôžu si dovoliť tráviť celý deň na kampusoch.
 • Doplňujúce vzdelávanie: Mnohé nevysokoškolské inštitúcie poskytujú doplňujúce vzdelávanie pre učiteľov, odborníkov alebo iných profesionálov, ktorí sa chcú zdokonaliť v danom odbore alebo získať nové kompetencie.

Príklady nevysokoškolských vzdelávacích inštitúcií

Medzi príklady nevysokoškolských vzdelávacích inštitúcií patria:

 • Jazykové školy: Ponúkajú kurzy cudzích jazykov pre študentov a dospelých, ktorí si chcú zlepšiť svoje jazykové schopnosti.
 • Profesijné akadémie: Tieto inštitúcie sa zameriavajú na odbornú prípravu v konkrétnych oblastiach, ako sú umelecké odbory, športové trénerstvo alebo informatika.
 • Kurzy odbornej prípravy: Poskytujú praktické školenia a kurzy pre študentov, ktorí sa chcú stať kvalifikovanými v určitých remeselných odboroch, ako je elektrikárstvo, stavebníctvo alebo gastronómia.
 • Online vzdelávacie platformy: S nástupom internetu sa stávajú online vzdelávacie platformy stále populárnejšími. Tieto platformy umožňujú študentom študovať online a získavať certifikáty a kvalifikácie z rôznych oblastí.

Význam nevysokoškolských vzdelávacích inštitúcií

Nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie majú významnú úlohu v školstve a spoločnosti z niekoľkých dôvodov:

 • Praktické vzdelávanie: Poskytujú praktické a odborné vzdelávanie, ktoré pripravuje študentov na konkrétne profesionálne odvetvia a pomáha im získavať potrebné zručnosti a skúsenosti.
 • Vzdelávanie dospelých: Sú dôležitým zdrojom vzdelávania pre dospelých, ktorí chcú pokračovať vo vzdelávaní alebo meniť svoju kariéru.
 • Kombinácia s prácou: Nevysokoškolské inštitúcie často umožňujú študentom pracovať a študovať súčasne, čo pomáha znižovať finančnú záťaž a umožňuje praktickú aplikáciu teoretických znalostí.
 • Rozmanitosť vzdelávacieho portfólia: Poskytujú rôzne formy vzdelávania a prispôsobujú sa potrebám študentov a trhu práce.
 • Podpora celoživotného vzdelávania: Pomáhajú podporovať koncept celoživotného vzdelávania tým, že umožňujú ľuďom získavať nové zručnosti a vedomosti počas celej svojej kariéry.

Vzhľadom na svoju flexibilitu a prispôsobivosť majú nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie dôležitú úlohu v rozvoji vzdelanosti a profesionálnych kompetencií v spoločnosti. Sú kľúčovým nástrojom pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, rozvíjať svoju kariéru a prispievať k hospodárskemu rastu a inováciám.

Do systému vzdelávania sú zapojené aj inštitúcie, ktoré nepatria medzi vysoké školy, ale získali právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu (externé vzdelávacie inštitúcie). Napr. doktorandské štúdium býva často realizované v spolupráci vysokej školy a Slovenskej akadémie vied.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥