Nepovolené prečerpanie

Nepovolené prečerpanie v bankovníctve

Nepovolené prečerpanie predstavuje situáciu, kedy vyčerpáme viac prostriedkov z nášho bankového účtu, ako je momentálny zostatok, a to bez predchádzajúcej dohody s bankou o povolenom prečerpaní. Nepovolené prečerpanie však nastáva aj vtedy, ak prekročíme dohodnutý limit pre povolené prečerpanie (napríklad, máme povolené prečerpanie vo výške 35 000 korún, ale vyčerpáme 37 000 korún).

Následky nepovoleného prečerpania

Keď sa dostaneme do stavu nepovoleného prečerpania, banka má právo vyžadovať okrem splatnej sumy aj úroky z časti, ktorá presahuje náš aktuálny zostatok. Úrokové sadzby pri nepovolenom prečerpaní sú výrazne vyššie ako pri povolenom prečerpaní alebo pri použití kreditnej karty (v súčasnosti sa tieto úroky pohybujú okolo úrovne 24 – 25%). Banka má tiež právo účtovať rôzne poplatky spojené s nepovoleným prečerpaním (napríklad poplatok za telefonickú upomienku, poplatok za listovú upomienku, poplatok za odoslanie výzvy na zaplatenie nepovoleného prečerpania poštou a ďalšie). Výška úrokov a poplatkov sa líši v závislosti od obchodných podmienok každej banky.

Prevencia nepovoleného prečerpania

Aby sme predišli nepovolenému prečerpaniu, je dôležité spravovať svoj bankový účet starostlivo a monitorovať zostatok. Často je možné uzatvoriť dohodu s bankou o povolenom prečerpaní (kontokorentný úver), ktorý umožňuje prečerpať určitú čiastku za stanovených podmienok a úrokových sadzbách.

Záver

Nepovolené prečerpanie je finančným rizikom, ktoré môže viesť k vysokým nákladom na úroky a poplatky. Preto je dôležité byť opatrný pri správe svojho bankového účtu a v prípade potreby konzultovať so svojou bankou možnosti povoleného prečerpania alebo iných finančných produktov, ktoré môžu pomôcť spravovať financie bez nepovoleného prečerpania.

Nepovolené prečerpanie nám vzniká, ak z účtu minieme viac peňazí, ako na bežnom účte máme, pokiaľ nemáme s bankou uzatvorenú zmluvu o povolenom prečerpaní. Nepovolené prečerpanie nám však vzniká aj vtedy, ak prekročíme výšku povoleného prečerpania (napríklad máme povolené prečerpanie vo výške 35 000 korún a minieme 37 000 korún). Ak sa dostaneme do stavu nepovoleného prečerpania, banka má oprávnenie pýtať okrem splatenia dlžnej sumy aj úroky z výšky nepovoleného prečerpania, ktoré sú podstatne vyššie ako úroky pri povolenom prečerpaní alebo pri kreditnej karte (v súčasnosti sa tieto úrokové sadzby pohybujú okolo úrovne 24 – 25%). Banka má tiež právo účtovať si rôzne poplatky za nepovolené prečerpanie (napríklad: poplatok za telefonickú upomienku za nepovolené prečerpanie, poplatok za listovú upomienku za nepovolené prečerpanie, poplatok za odoslanie výzvy na zaplatenie nepovoleného prečerpania poštou, poplatky za prípadné písomné upomienky a iné). Výška úrokov a tiež poplatkov závisí od obchodných podmienok každej banky.

Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie povolený debet), nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania alebo kreditnej karty.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥