Devízový trh

Charakteristika devízového trhu

Devízový trh, známy aj ako foreign-exchange market, je kľúčovým segmentom finančného trhu, kde dochádza k obchodovaniu s devízami. Tento trh umožňuje účastníkom z celého sveta kupovať a predávať rôzne svetové meny, čím ovplyvňuje ich výmenné kurzy.

Fungovanie devízového trhu

Devízový trh je decentralizovaný a funguje hlavne prostredníctvom elektronických sietí alebo telefonických obchodov. Je to trh, ktorý funguje nepretržite, umožňujúci obchodovanie mien 24 hodín denne počas pracovných dní, čím sa líši od tradičných burzových trhov.

Účastníci devízového trhu

Na devízovom trhu pôsobia rôzni účastníci vrátane veľkých medzinárodných bánk, centrálnych bánk, korporácií, finančných inštitúcií, vlád a individuálnych investorov. Títo účastníci obchodujú s menami z rôznych dôvodov, od hedžingu, špekulácií až po riadenie obchodných a investičných potrieb.

Devízové kurzy na devízovom trhu

Devízové kurzy na tomto trhu sú určované ponukou a dopytom po jednotlivých menách. Tieto kurzy sú kľúčovými indikátormi pre mnohé ekonomické rozhodnutia a majú významný dopad na globálnu ekonomiku, obchod a financie.

Vplyv devízového trhu na globálnu ekonomiku

Devízový trh má zásadný vplyv na globálnu ekonomiku. Fluktuácie mien môžu mať významný dopad na obchodné bilancie krajín, infláciu a dokonca aj na politickú stabilitu. Trh tiež poskytuje dôležitú platformu pre medzinárodné investície a obchod.

(foreign-exchange market) – Segment finančného trhu, na ktorom sa nakupujú a predávajú devízy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥