Miera výnosnosti

Miera výnosnosti v oblasti financií

Miera výnosnosti, často označovaná aj ako „výnos,“ je dôležitým ukazovateľom v oblasti financií. Tento ukazovateľ meria ročné výnosy investície vyjadrené v percentách investovanej sumy. Miera výnosnosti je kľúčovým faktorom pri hodnotení výkonnosti investícií a poskytuje investorom jasný obraz o tom, aký návrat môžu očakávať z ich investície.

Výpočet Mier výnosnosti

Výpočet miery výnosnosti je relatívne jednoduchý. Pomocou nasledujúceho vzorca môžeme vypočítať mieru výnosnosti pre konkrétnu investíciu:

Miera výnosnosti (%) = (Ročné výnosy / Investovaná suma) * 100

Napríklad, ak investujete 10 000 eur do akcií a získate z tohto investovania ročné výnosy vo výške 1 000 eur, miera výnosnosti by bola 10 %.

Význam Mier výnosnosti

Miera výnosnosti má viacero dôležitých významov vo finančnom svete:

  • Hodnotenie investícií: Investorom umožňuje porovnávať rôzne investície a rozhodovať sa, ktoré sú pre nich najvýhodnejšie.
  • Rizikovosť: Vyššia miera výnosnosti často znamená vyššie riziko. Investori musia zvážiť, či sú pripravení prijať vyššie riziko za vyššie výnosy.
  • Porovnateľnosť: Investori môžu porovnávať mieru výnosnosti s referenčnými úrokovými sadzbami alebo s výnosmi z iných investícií.

Záver

Miera výnosnosti je kľúčovým ukazovateľom vo finančnej oblasti. Pomáha investičným profesionálom aj jednoduchým investorom zhodnotiť, či je investícia lukratívna a či sa vyplatí. Táto miera je dôležitým nástrojom pri rozhodovaní o investíciách a riadení finančných portfólií.

Ročné výnosy investície, vyjadrené v percentách investovanej sumy; tiež známe ako výnos. Príklad: Ročná dividenda vo výške 3 eura vydelená cenou akcie 34 eur = 0, 088; čo predstavuje mieru výnosnosti 8, 8 %.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥