Mc Gregorov prístup

Mc Gregorov Prístup v Manažmente Výroby

Mc Gregorov prístup v oblasti manažmentu výroby predstavuje dva odlišné pohľady na človeka a jeho správanie v pracovnom prostredí. Tieto dva pohľady sú známe ako Teória X a Teória Y, ktoré sa líšia svojimi filozofickými postojmi k riadeniu pracovnej sily.

Teória X

Teória X predstavuje pohľad na zamestnancov, ktorí sú v princípe vnímaní ako negatívni a potrebujú prísne riadenie a kontrolu. Táto teória predpokladá, že väčšina ľudí nemá prirodzenú motiváciu pre prácu a že ich treba neustále dohliadať, riadiť a trestať, aby dosiahli potrebnú produktivitu. Zamestnanci podľa tejto teórie majú odpor k práci a preferujú vyhýbanie sa zodpovednosti.

Teória Y

Na druhej strane Teória Y predstavuje pozitívny pohľad na zamestnancov. Podľa tejto teórie sú ľudia motivovaní a zodpovední sami za svoju prácu, ak majú možnosť rásť a rozvíjať sa. Manažéri by mali vytvoriť stimulujúce pracovné prostredie, ktoré umožňuje zamestnancom prejaviť svoj potenciál. Teória Y predpokladá, že väčšina ľudí hľadá v práci zmysel a uspokojenie.

Obe tieto teórie majú dôležité miesto v manažmente výroby a môžu ovplyvniť spôsob, akým sú riadené pracovné tímy a organizácie. Je dôležité, aby manažéri správne identifikovali svoj prístup k zamestnancom a prispôsobili svoj manažmentový štýl podľa konkrétnych okolností a potrieb svojej organizácie.

Prístup, ktorý navrhuje dva odlišné pohľady na človeka, jeden v princípe negatívny, označený ako teória X, druhý v princípe pozitívny označený ako teória Y.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥