manipulačný prostriedok

Manipulačný prostriedok v doprave

Manipulačný prostriedok je aktívny prvok v logistickom reťazci, ktorý slúži na premiestňovanie pasívnych prvkov. Tieto prostriedky a zariadenia môžu byť vybavené pretržitým pohybom, ako sú prostriedky pre jazdu, stohovanie alebo vyklápanie, alebo môžu mať plynulý pohon, ako sú dopravníky.

Typy manipulačných prostriedkov

Existuje mnoho rôznych typov manipulačných prostriedkov, z ktorých každý je navrhnutý na špecifické účely a logistické potreby. Niektoré z najčastejšie používaných typov manipulačných prostriedkov zahŕňajú:

  • Dopravné prostriedky: Tieto zahŕňajú vozidlá, ktoré slúžia na prepravu nákladu alebo osôb z jedného miesta na druhé. Patria sem automobily, nákladné autá, vlaky, lodie a lietadlá.
  • Stohovacie zariadenia: Stohovacie prostriedky sa používajú na manipuláciu s nákladom, najmä vo veľkých skladoch a logistických centrách. Patrí sem napríklad vysokozdvižné vozíky, kontajnerové kĺbové zdvíhače a paletové vozíky.
  • Vyklápacie zariadenia: Tieto prostriedky sú určené na vyklápanie nákladu z nákladných vozidiel alebo kontajnerov. Používajú sa napríklad na nakladanie a vykladanie ťažkého nákladu.
  • Dopravníky: Dopravníky sú plynulo poháňané prostriedky, ktoré umožňujú presun nákladu po pevnej trase. Sú často využívané v montážnych linkách a pri preprave produktov v rámci výrobného procesu.

Význam manipulačných prostriedkov v doprave

Manipulačné prostriedky hrajú kľúčovú úlohu v logistickom reťazci a doprave. Ich správne použitie umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie premiestňovanie nákladu, čo znižuje náklady a zlepšuje celkovú logistickú efektívnosť.

(zariadenie) – Aktívny prvok v logistickom reťazci slúžiaci k premiesťovaniu pasívnych prvkov. Manipulačné prostriedky a zariadenia sú s pretržitým pohybom (prostriedky pre pojazd, pre stohovanie, vyklápaceie) aleo s plynulým pohonom (dopravníky).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥