LAN

O ekonomickom pojme: LAN (Lokálna počítačová sieť)

Lokálna počítačová sieť (LAN) je počítačová sieť, kde sú počítače rozmiestnené a prepojené v jednej miestnosti, budove alebo komplexe budov. LAN predstavuje základný kameň pre pripojenie viacerých počítačov a zariadení v rámci jedného fyzického umiestnenia, a je neoddeliteľnou súčasťou modernej ekonomickej informatiky.

Charakteristika LAN

Lokálna počítačová sieť je definovaná niekoľkými charakteristikami, ktoré ju odlišujú od iných typov počítačových sietí:

  • Rozsah: LAN je obvykle obmedzená geografickým rozsahom, čo znamená, že sa nachádza v jednej miestnosti, budove alebo v blízkom okolí.
  • Prepojenie počítačov: V LAN sú počítače a zariadenia prepojené pomocou fyzických káblov alebo bezdrôtových technológií, čo umožňuje komunikáciu medzi nimi.
  • Rýchlosť prenosu dát: LAN umožňuje vysokú rýchlosť prenosu dát medzi pripojenými zariadeniami, čo je dôležité pre efektívnu výmenu informácií.
  • Spoločný prístup: V LAN majú používatelia spoločný prístup k zdieľaným zdrojom, ako sú tlačiarne, servery a internetové pripojenie.

Využitie LAN v ekonomickej informatike

LAN má významné miesto v oblasti ekonomickej informatiky a informačných technológií. Je používaná v rôznych oblastiach, vrátane podnikového prostredia, vzdelávania a verejných inštitúcií. Niekoľko spôsobov, ako sa LAN využíva, zahŕňa:

  • Podnikové siete: V podnikových prostrediach sa LAN používa na pripojenie zamestnancov k firemným zdrojom, zdieľanie súborov, komunikáciu a prístup k dôležitým aplikáciám.
  • Školstvo: V školách a univerzitách sa LAN využíva na vytvorenie učební informatiky a umožnenie prístupu k vzdelávacím zdrojom.
  • Verejné inštitúcie: LAN je kľúčovou súčasťou verejných inštitúcií, kde umožňuje úradníkom prístup k informáciám a komunikáciu s verejnosťou.

Záver

Lokálna počítačová sieť (LAN) je neoddeliteľnou súčasťou moderného ekonomického prostredia, kde zohráva kľúčovú úlohu pri pripájaní počítačov a zariadení v jednom fyzickom umiestnení. Jej využitie v ekonomickej informatike umožňuje efektívnu komunikáciu, zdieľanie zdrojov a prístup k dátam, čím prispieva k zvýšeniu produktivity a efektívnosti pracovných procesov.

(Local Area Network) – lokálna počítačová sieť, počítače rozmiestnené a prepojené v jednej miestnosti, budove, alebo komplexe budov, počítačová sieť v učebni informatiky

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥