Kvalitatívne údaje

Kvalitatívne údaje (qualitative data) sú údaje prezentované v textovej forme. Najčastejšie ide o sociálne, demografické, regionálne a iné charakteristiky. Jedná sa napríklad o stupeň vzdelania či kvalifikácie (základné, stredoškolské, vysokoškolské), pohlavie (muž, žena), sociálna či profesná príslušnosť, úroveň bývania, ekonomický rozvoj krajiny, či regiónu t. j. atribúty, ktoré často hrajú dôležitú rolu v chovaní individuálnych ekonomických subjektov. V prípade, že potrebujeme analyzovať tieto dáta, používame na ich kvantifikáciu umelé premenné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *