Kód ITMS

Kód ITMS: Identifikácia a Integrácia v Rámci Európskych Fondov

11 miestny kód, ktorý je po zaregistrovaní v ITMS pridelený žiadosti o NFP, ktorá je na základe tohto kódu jednoznačne identifikovateľná v ďalších procesoch implementácie projektu. Kód obsahuje informácie aj o začlenení žiadosti do programovej štruktúry OP;

Kód ITMS (Informačný Technický Manažérsky Systém) je kľúčovým prvkom v rámci využívania európskych fondov a financií. Tento 11-miestny kód je pridelený žiadosti o NFP (Národný Finančný Plán) po jej zaregistrovaní v ITMS. Jeho hlavnou úlohou je jednoznačne identifikovať žiadosť o NFP v rámci ďalších procesov implementácie projektu a poskytovať dôležité informácie o začlenení žiadosti do programovej štruktúry Operačného Programu (OP).

Kód ITMS je vytvorený na mieru pre každú žiadosť o NFP a zvyčajne obsahuje kombináciu čísel a písmen, ktoré spolu vytvárajú jedinečný identifikátor. Tento kód slúži na jasné a nezameniteľné označenie projektu a umožňuje efektívne monitorovanie a riadenie finančných tokov v rámci európskych fondov.

Jedným z kľúčových aspektov kódu ITMS je jeho úloha pri začlenení žiadosti o NFP do programovej štruktúry Operačného Programu. Operačné Programy sú strategické dokumenty, ktoré určujú priority, ciele a opatrenia financované z európskych fondov. Kód ITMS umožňuje jednoznačné zaradenie projektu do príslušného Operačného Programu a zabezpečuje súlad s programovými cieľmi.

Ďalšou dôležitou funkciou kódu ITMS je sledovanie implementácie projektu a finančných tokov. Vďaka tomuto kódu je možné jednoducho identifikovať projekt vo všetkých fázach jeho realizácie a zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov z európskych fondov.

Celkovo možno povedať, že Kód ITMS je neoddeliteľnou súčasťou procesu využívania európskych fondov a financií. Jeho jednoznačná identifikácia a integrácia do rámca európskych projektov umožňuje efektívne riadenie, monitorovanie a sledovanie finančných tokov, čím prispieva k úspešnej implementácii projektov financovaných európskymi fondmi.

11 miestny kód, ktorý je po zaregistrovaní v ITMS pridelený žiadosti o NFP, ktorá je na základe tohto kódu jednoznačne identifikovateľná v ďalších procesoch implementácie projektu. Kód obsahuje informácie aj o začlenení žiadosti do programovej štruktúry OP;

11 miestny kód, ktorý je po zaregistrovaní v ITMS pridelený žiadosti o NFP, ktorá je na základe tohto kódu jednoznačne identifikovateľná v ďalších procesoch implementácie projektu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥