WAN

Wide Area Network (WAN) – Globálna Počítačová Sieť

Wide Area Network (WAN) je globálna počítačová sieť, ktorá spája počítače alebo menšie počítačové siete typu LAN (Local Area Network) a MAN (Metropolitan Area Network) po celom svete.

WAN je kľúčovým pojmom v oblasti ekonomickej informatiky, pretože umožňuje komunikáciu a prenos dát medzi rôznymi geografickými oblasťami a umožňuje spoločnostiam, organizáciám a inštitúciám efektívne riadiť svoje informačné systémy a zdieľať dáta na celosvetovej úrovni.

Existuje niekoľko dôležitých charakteristík, ktoré definujú WAN:

  • Geografický rozsah: WAN pokrýva veľké geografické územia, čo ho odlišuje od menších lokálnych sietí, ako sú LAN a MAN. Táto rozsiahla pôsobnosť umožňuje spájať miestne siete a umožňuje komunikáciu medzi rôznymi miestami na celom svete.
  • Technológie a protokoly: WAN využíva rôzne technológie a protokoly na prenos dát, vrátane optických vlákien, satelitných spojení, rádiových prenosov a internetu. Tieto technológie umožňujú spoľahlivý a rýchly prenos dát na dlhé vzdialenosti.
  • Bezpečnosť a správa: Pretože WAN umožňuje komunikáciu na globálnej úrovni, bezpečnosť a správa siete sú kritickými aspektmi. Organizácie musia implementovať bezpečnostné opatrenia a správu siete na ochranu svojich dát a zabezpečenie plynulého fungovania siete.
  • Príklady použitia: WAN je dôležitý pre rôzne odvetvia, vrátane korporátnych sietí, telekomunikácií, bankovníctva, vzdelávania a mnohých ďalších. Pomáha spoločnostiam vzdialeného prístupu k dátam, centralizovanému riadeniu sietí a zabezpečeniu spoľahlivej komunikácie s pobočkami alebo zákazníkmi na celom svete.

Spolu s rozvojom technológií sa WAN stáva stále dôležitejším nástrojom pre globálny obchod a komunikáciu. Umožňuje spoločnostiam rýchlo reagovať na zmeny na trhu, zlepšovať svoju konkurencieschopnosť a poskytovať služby a produkty klientom po celom svete.

(Wide Area Network) – globálna počítačová sieť, sieť, ktorá spája počítače, alebo menšie počítačové siete typu LAN a MAN po celom svete

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥