Katastrálna mapa

Katastrálna mapa: dôležitý nástroj v oblasti reality

Katastrálna mapa je významným nástrojom v oblasti reality, ktorý zobrazuje nehnuteľnosti v katastrálnom území. Táto mapa je veľkej mierky a obsahuje dôležité informácie o pozemkoch, budovách a vlastníctve v danom území.

Detailný pohľad na nehnuteľnosti

Katastrálna mapa poskytuje detailný pohľad na všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území. Každá nehnuteľnosť je v nej vyznačená číslom nehnuteľnosti a druhom pozemku. Vďaka tejto mape je možné presne určiť umiestnenie a rozlohu pozemkov a budov v danom území.

Mierky a ich význam

Katastrálne mapy sa vytvárajú v rôznych mierkach, pričom vo zastavanom území (intraviláne) sa používajú mierky 1:1000 alebo 1:2000. Mimo zastaveného územia obce (extravilán) sú to najčastejšie katastrálne mapy v mierke 1:5000 (ale nie je to pravidlo). Miera mapy je dôležitá, pretože ovplyvňuje jej presnosť a detaily.

Získanie katastrálnej mapy

Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnej správe katastra. V niektorých prípadoch je tiež možné získať katastrálnu mapu online prostredníctvom internetu, čo zjednodušuje prístup k dôležitým informáciám o nehnuteľnostiach.

Podrobný popis nehnuteľností

Katastrálna mapa je polohopisná mapa s popisom, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia, ktoré sú predmetom katastra nehnuteľností. Pozemky sú v katastrálnej mape označované parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov, zatiaľ čo budovy sú zobrazené podľa svojho vonkajšieho obvodu. Táto podrobná mapa je dôležitým nástrojom pre vlastníkov, developérov, právnikov a ďalších, ktorí pracujú s nehnuteľnosťami a potrebujú presné informácie o ich umiestnení a vlastníctve.

Záver

Katastrálna mapa je dôležitým nástrojom v oblasti reality, ktorý umožňuje presne určiť umiestnenie a vlastníctvo nehnuteľností v katastrálnom území. S jej pomocou je možné získavať dôležité informácie pre rôzne právne a obchodné transakcie týkajúce sa nehnuteľností. Táto mapa je kľúčovým prvkom pri správe a evidencii nehnuteľností na Slovenskej republike.

je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území s vyznačením čísla nehnuteľnosti a druhu pozemku. Katastrálne mapy sa vytvárajú v rozličných mierkach, v zastavanom území (intraviláne) sa používajú katastrálne mapy v mierke 1:1000 alebo 1:2000. Mimo zastaveného územia obce (extravilán) sú to najčastejšie katastrálne mapy v mierke 1:5000 (ale nie je to pravidlo). Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnej správe katastra. Tiež je možné pre niektoré katastrálne územia získať katastrálnu mapu na internete.

je polohopisná mapa s popisom, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia, ktoré sú predmetom katastra nehnuteľností. Pozemky sa v katastrálnej mape označujú parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov, budovy sú zobrazené podľa svojho vonkajšieho obvodu. Katastrálne mapy sú štátnym mapovým dielom.

Polohopisná mapa s popisom, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia, ktoré sú predmetom katastra nehnuteľností.

Komentáre k článku Katastrálna mapa (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥