intermodálna doprava

Intermodálna doprava v ekonomike

Intermodálna doprava je kľúčovým pojmom v oblasti ekonomiky dopravy. Ide o premiestnenie tovaru (zásielky) dvoma alebo viacerými druhmi dopravy, pričom tovar je uložený v jednej dopravnej jednotke, známej ako Intermodal Transport Unit (ITU). Táto jednotka môže byť napríklad veľký kontajnér, výmenná nadstavba alebo cestné vozidlo. Významným aspektom intermodálnej dopravy je skutočnosť, že táto jednotka tvorí manipulovateľný celok, a jej obsah sa počas prepravy nemusí meniť.

Intermodálna doprava umožňuje efektívne využitie rôznych druhov dopravy a zjednodušuje prepravu tovaru medzi rôznymi destináciami. Tovar môže cestovať postupne cez dva alebo viac druhov dopravy, pričom sa nepotrebujeme manipulovať s tovarom pri zmene druhu dopravy. To vedie k nižším nákladom, rýchlejšej preprave a zlepšenej efektívnosti logistických reťazcov.

Intermodalita nie je len o premiestňovaní tovaru v jednej a tej istej nákladovej jednotke alebo cestnom vozidle kombinovanej dopravy. Ide o komplexný dopravný systém, kde sa dva alebo viac druhov dopravy používa na prepravu tej istej nákladovej jednotky kombinovanej dopravy nepretržite, bez potreby nakladať alebo vykladať tovar pri každej zmene druhu dopravy. Tento prístup, nazývaný „od dverí – k dverám“, zvyšuje spoľahlivosť a rýchlosť dopravy a pomáha firmám znižovať náklady na skladovanie a manipuláciu s tovarom.

Intermodálna doprava má v ekonomike významný dopad, pretože zlepšuje celkovú konkurencieschopnosť a efektívnosť logistických reťazcov. Firmy, ktoré efektívne využívajú intermodálnu dopravu, majú často konkurenčnú výhodu na trhu, a to nielen v oblasti nižších nákladov, ale aj v rýchlejšej reakcii na zmeny dopytu a potreby trhu.

Premiestenie tovaru (zásielky) dvoma či viac druhmi dopravy, pri ktorom je tovar uložený v jednej dopravnej jednotke (Intermodal Transport Unit, ITU), ktorou môže byť napr. veľký kontajnér, výmenná nadstavba alebo cestné vozidlo, táto jednotka tvorí manipulovateľný celok, ktorého obsah sa počas prepravy nemení.

(intermodal transport) – premiestňovanie tovaru v jednej a tej istej nákladovej jednotke alebo cestnom vozidle (nákladová jednotka kombinovanej dopravy), ktoré používajú postupne dva alebo viac druhov dopravy bez toho, aby sa s tovarom manipulovalo pri zmene druhu dopravy. Navyše, termín intermodalita sa používa na opísanie dopravného systému, kde sa dva alebo viac druhov dopravy používa na prepravu tej istej nákladovej jednotky kombinovanej dopravy nepretržite, bez nakladania alebo vykladania, v prepravnom reťazci od dverí – k dverám.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥