interface

Rozhranie, prechod medzi dvoma podsystémami alebo prvkami logistického reťazca, ktorého výstup a vstup sú spojené hmotnou, informačnou alebo inou väzbou. Riešenie problému interface znamená zosúladenie (koordináciu, synchronizáciu) v záujme zabezpečenia plynulého a hospodárneho prietoku pasívnych prvkov logistickým reťazcom, zosúladenie sa netýka len parametrov, ale celých procesov, jeho uskutočnenie v celom logistickom reťazci je nutným predpokladom k dosiahnutiu synergického efektu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *