identifikácia výrobku podľa čiarového kódu –

Identifikácia výrobku podľa čiarového kódu (EAN) v oblasti výroby

Identifikácia výrobku podľa čiarového kódu je kľúčovým procesom v oblasti výroby, ktorý umožňuje jednoznačne identifikovať produkty a sledovať ich pohyb v rámci výrobných a distribučných procesov. V tomto článku sa budeme zaoberať kódom EAN (European Article Number), ktorý sa používa na identifikáciu produktov v supermarketoch a iných maloobchodných prevádzkach.

Kód EAN – European Article Number

Kód výrobkov EAN, známy aj ako European Article Number, je štandardizovaný čiarový kód, ktorý slúži na jednoznačnú identifikáciu produktov. Tento kód bol navrhnutý Európskou asociáciou identifikácie výrobkov čiarovým kódom (European Article Number Association) v Bruseli. Táto asociácia zastupuje národné EAN asociácie v členských krajinách.

Štruktúra kódu EAN

Kód EAN má špecifickú štruktúru, ktorá zahŕňa kód krajiny, výrobný kód výrobcu a kód výrobku. Celkový počet čísel v kóde môže byť rôzny, ale väčšinou sa používajú kódy s 8, 12 alebo 13 číslicami. Táto štruktúra umožňuje jednoznačnú identifikáciu výrobku a jeho zaradenie do systému.

Využitie kódu EAN

Kód EAN je široko využívaný v oblasti výroby a maloobchodu. Výrobcovia priradzujú kódy EAN svojim výrobkom, čo umožňuje ich jednoduchú identifikáciu a sledovateľnosť počas celej dodávateľskej reťazca. Supermarkety a obchody používajú čítačky čiarových kódov na rýchle a presné skenovanie produktov pri pokladniach.

Výhody identifikácie výrobku pomocou kódu EAN

Identifikácia výrobku pomocou kódu EAN prináša množstvo výhod, vrátane rýchlejšej registrácie predaja, efektívnejšieho riadenia skladov a možnosti sledovať pohyb produktov v reálnom čase. Tým sa zvyšuje efektivita výroby a distribúcie a znižujú sa chyby v procese.

Záver

Identifikácia výrobku podľa čiarového kódu, najmä pomocou kódu EAN, je nevyhnutným nástrojom v oblasti výroby a maloobchodu. Tento štandardizovaný systém umožňuje jednoznačne identifikovať produkty, čo má pozitívny vplyv na efektivitu a spoľahlivosť výrobných a distribučných procesov.

european article numbering – – ean – Kód výrobkov EAN je kód na identifikáciu produktov v supermarketoch a podobne. Kód bol navrhnutý Európskou asociáciou identifikácie výrobkov čiarovým kódom /European Article Number Association/ v Bruseli, ktorá reprezentuje národné EAN asociácie v členských krajinách.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥